Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น Let's Go Hongkong ตลอดปี 2560 พร้อมนำเที่ยว ชิบ ช้อป กับรายการทัวร์ที่มาให้เลือก หลายเส้นทาง ราคาถูกสุด Hongkong Tour

รายการทัวร์ฮ่องกง และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

HongkongcxHK281603 ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน Citygate Outlet เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก The Lover’s Road มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ ชมเดอะเวเนเชี่ยน ตลาดกงเป่ย VICTORIA PEAK หาดทราย REPULSE BAY วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน
ประกาศ กระเช้านองปิง 360 มีการปิดปรับปรุงระบบ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  เป็นระยะเวลา 5 เดือน โดยประมาณ ณ ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 18-21 พฤษภาคม 60 ราคา: 15,900.- (ปรับจาก 16,900 บาท)
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-23, 25-28, 27-30 พฤษภาคม 60 ราคา: 15,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-4, 3-6, 8-11, 10-13, 15-18, 17-20, 22-25, 24-27 มิถุนายน / 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 60 ราคา: 15,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongHongkong-AirlinesHK281630 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน CiTYGATE OUTLET นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รี พลัสเบย์ วัดแชกงหมิว - A Symphony of Lights อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)
ประกาศ กระเช้านองปิง 360 มีการปิดปรับปรุงระบบ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  เป็นระยะเวลา 5 เดือน โดยประมาณ ณ ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ

สายการบิน HONG KONG AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-13 พฤษภาคม 60 ราคา: 13,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-)
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 18-20, 25-27 พฤษภาคม 60 ราคา: 15,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongKongCathay PacificHK281706 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ ตลาดกงเป่ย สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล ชมเดอะเวเนเชี่ยน ขึ้นลิฟท์ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO จูไห่ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 26-29 พฤษภาคม 60 ราคา: 12,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 14-17, 21-24 กรกฎาคม 60 ราคา: 13,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-7, 18-21, 25-28 สิงหาคม 60 ราคา: 13,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-4, 15-18 กันยายน 60 ราคา: 12,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 13-16, 27-30 ตุลาคม 60 ราคา: 13,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongcxHK281621 ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน Citygate Outlet A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รี พลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง กรุงเทพฯ 
ประกาศ กระเช้านองปิง 360 มีการปิดปรับปรุงระบบ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  เป็นระยะเวลา 5 เดือน โดยประมาณ ณ ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 19-21, 26-28 พฤษภาคม 60 ราคา: 19,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 9-11, 16-18, 23-25 มิถุนายน 60 ราคา: 18,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-9, 8-10 กรกฎาคม 60 ราคา: 21,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 14-16, 21-23, 28-30 กรกฎาคม 60 ราคา: 18,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-6, 18-20, 25-27 สิงหาคม 60 ราคา: 18,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-13, 12-14 สิงหาคม 60 ราคา: 21,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 กันยายน / 29 กันยายน-1 ตุลาคม 60 ราคา: 17,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 6-8, 7-9, 13-15, 14-16 ตุลาคม 60 ราคา: 18,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-22, 21-23 ตุลาคม 60 ราคา: 21,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 27-29, 28-30 ตุลาคม 60 ราคา: 19,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongsrilankanHK281622 ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ฮ่องกง A SYMPHONY OF LIGHTS วิคตอเรียพีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น กระเช้านองปิง พระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้ง CiTY GATE OUTLET ฮ่องกง กรุงเทพฯ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พักฮ่องกงระดับ  4ดาว และเต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ ที่หลี่หยุ่นมุ่น
ประกาศ กระเช้านองปิง 360 มีการปิดปรับปรุงระบบ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  เป็นระยะเวลา 5 เดือน โดยประมาณ ณ ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ

สายการบิน SRILANKAN AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 29 เมษายน-1 พฤษภาคม 60 ราคา: 16,900.- (ปรับลดจาก 18,900.-)

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-6 พฤษภาคม 60 ราคา: 17,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 พฤษภาคม 60 ราคา: 16,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิถุนายน 60 ราคา: 15,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

Hongkong
Hongkong-AirlinesHK281716
 
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน Citygate Outlet เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก The Lover’s Road มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ ชมเดอะเวเนเชี่ยน ตลาดกงเป่ย VICTORIA PEAK หาดทราย REPULSE BAY วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)
ประกาศ กระเช้านองปิง 360 มีการปิดปรับปรุงระบบ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  เป็นระยะเวลา 5 เดือน โดยประมาณ ณ ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ

สายการบิน HONG KONG AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 29 เมษายน-2 พฤษภาคม 60 ราคา: 16,999.- (ปรับลดจาก 18,999.-)

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-7 พฤษภาคม 60 ราคา: 14,999.- (ปรับลดจาก 16,999.-)
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

Hongkong
Hongkong-AirlinesHK281705
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน Citygate Outlet เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก The Lover’s Road มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ ชมเดอะเวเนเชี่ยน ตลาดกงเป่ย VICTORIA PEAK หาดทราย REPULSE BAY วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)
ประกาศ กระเช้านองปิง 360 มีการปิดปรับปรุงระบบ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  เป็นระยะเวลา 5 เดือน โดยประมาณ ณ ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ

สายการบิน HONG KONG AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 มิถุนายน/ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 60 ราคา: 13,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 6-9 กรกฎาคม 60 ราคา: 14,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-10, 8-11 กรกฎาคม 60 ราคา: 16,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 13-16, 20-23, 27-30 กรกฎาคม / 29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 60 ราคา: 13,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-6, 17-20, 24-27 สิงหาคม / 31 สิงหาคม-3 กันยายน 60 ราคา: 13,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-13 สิงหาคม 60 ราคา: 14,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-14, 12-15 สิงหาคม 60 ราคา: 16,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-10, 14-17, 21-24 กันยายน 60 ราคา: 13,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

Hong KongCathay PacificHK281704 ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน Citygate Outlet เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์อันตระการตา จูไห่ ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน บินสบาย สุดคุ้มไปเช้า กลับดึก พิเศษ!!เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-4, 10-12, 17-19, 24-26 มิถุนายน / 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 60 ราคา: 12,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongEmiratesHK281715 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์อันตระการตา จูไห่ ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน พิเศษ!! เมนู เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

สายการบิน EMIRATES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 9-11, 16-18, 17-19, 23-25 มิถุนายน / 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 60 ราคา: 9,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongCathay PacificHK281714 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัส เบย์  วัดแชกงหมิว  เกาะลันเตา  พระใหญ่วัดโปว่หลิน  CITYGATE OUTLET ช้อปปิ้งถนนนาธานเต็มวัน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) อิสระช็อปปิ้งจุใจ บินเช้า กลับดึก *หมายเหตุ ช่วง SUMMER SALE ลด 50%-90% จะอยู่ในช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 60*

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-3, 15-17, 22-24, 29-31 กรกฎาคม 60 ราคา: 13,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-7, 19-21, 25-27, 26-28 สิงหาคม 60 ราคา: 13,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-4, 8-10, 16-18, 23-25 กันยายน 60 ราคา: 12,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 14-16, 28-30 ตุลาคม 60 ราคา: 14,999.-

Download โปรแกรมทัวร์ฮ๋องกง

HongkongHongkong AirlinesHK281710 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน Citygate Outlet Mall ชม A Symphony of Lights มาเก๊า วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้วสแควร์ เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เวเนเชียน ฮ่องกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เที่ยวสุดคุ้มเต็มวัน บินเช้า กลับดึก อิสระช็อปปิ้งจัดเต็มทั้งฮ่องกง และ มาเก๊า

สายการบิน HONGKONG AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 6-8, 27-29 กรกฎาคม 60 ราคา: 17,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-9 กรกฎาคม 60 ราคา: 19,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 12-14 สิงหาคม 60 ราคา: 19,999.-

Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongCathay PacificHK281711 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ตลาดกงเป่ย ถนนคู่รัก The Lover’s Road มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ ชมเดอะเวเนเชี่ยน หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-4 กรกฎาคม 60 ราคา: 14,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 6-9 กรกฎาคม 60 ราคา: 17,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 13-16, 15-18, 20-23, 22-25, 27-30 กรกฎาคม / 29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 60 ราคา: 15,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-6, 5-8, 17-20, 19-22, 24-27, 26-29 สิงหาคม / 31 สิงหาคม-3 กันยายน 60 ราคา: 15,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-13, 12-15 สิงหาคม 60 ราคา: 17,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 กันยายน / 30 กันยายน-3 ตุลาคม 60 ราคา: 14,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-10, 13-16, 27-30, 28-31 ตุลาคม 60 ราคา: 16,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-23, 21-24 ตุลาคม 60 ราคา: 18,999.-

Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongCathay PacificHK281712 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน Citygate Outlet ชม A Symphony of Lights นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน วัดกวนอู เลดี้มาร์เก็ต ช้อปปิ้งย่านนาธาน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ...พักโรงแรมระดับ 4 ดาว + นั่งพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-3, 15-17, 22-24, 29-31 กรกฎาคม 60 ราคา: 16,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-7, 19-21, 26-28 สิงหาคม 60 ราคา: 16,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-7, 19-21, 26-28 สิงหาคม 60 ราคา: 16,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 กันยายน / 30 กันยายน-2 ตุลาคม 60 ราคา: 15,999.-

Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongCathay PacificHK281713 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง  เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน  CITYGATE OUTLET  เซิ่นเจิ้น  ช้อปปิ้งหลอวู่  จูไห่  สวนหยวนหมิงหยวน  ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก  หวีหนี่  มาเก๊า  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม  วัดอาม่า  โบสถ์เซนต์ปอล ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล  ชมเดอะเวเนเชี่ยน  จูไห่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งนาธาน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-10, 14-17, 21-24 กันยายน / 28 กันยายน-1 ตุลาคม 60 ราคา: 13,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-8, 12-15, 26-29 ตุลาคม 60 ราคา: 15,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 19-22 ตุลาคม 60 ราคา: 17,999.-

Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongKongEmiratesHK281635 ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ ตลาดกงเป่ย สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล ชมเดอะเวเนเชี่ยน ขึ้นลิฟท์ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO จูไห่ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)

สายการบิน EMIRATES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-7 พฤษภาคม 60 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 13,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง