fbpx

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND SHOPPING (CX) 3วัน 2คืน BT-HKG13-CX – HK0923925

รหัสทัวร์ : HK0923925
เดินทาง : Jan-May 2024
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND SHOPPING (CX) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 22,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วิคตอเรียพีค  นั่งรถรางพีคแทรม  จุดชมวิวเดอะพีค  เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์  ถนนซุปเปอร์สตาร์  SYMPHONY OF LIGHTS  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้า+รถรับ-ส่ง)  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชงกงหมิว  โรงงานจิวเวอรี่  ร้านหยก ย่านจิมซาจุ่ย
พิเศษ : พัก 4 ดาว / Disneyland เต็มวัน

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  สนามบินเช็กแลปก๊อก  วิคตอเรียพีค  นั่งรถรางพีคแทรม  จุดชมวิวเดอะพีค  เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์  ถนนซุปเปอร์สตาร์  SYMPHONY OF LIGHTS  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้า+รถรับ-ส่ง)  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชงกงหมิว  โรงงานจิวเวอรี่  ร้านหยก ย่านจิมซาจุ่ย  สนามบินเชคแล็ปก็อก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม7-9 / 8-10 23,99921,999
15-17 23,999
มีนาคม
7-9 / 8-10 23,99921,999
15-17 23,999
เมษายน6-8 (วันจักรี)26,999
12-14 (วันสงกรานต์) ว่าง 1 ที่สุดท้าย / 15-17 (วันสงกรานต์)25,999
13-15 / 14-16 (วันสงกรานต์)27,999
26-2824,999
เมษายน
6-8 (วันจักรี)26,999
12-14 (วันสงกรานต์) ว่าง 1 ที่สุดท้าย / 15-17 (วันสงกรานต์)25,999
13-15 / 14-16 (วันสงกรานต์)27,999
26-2824,999
พฤษภาคม10-12 / 17-19 / 24-2624,999
พฤษภาคม
10-12 / 17-19 / 24-2624,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วิคตอเรียพีค • นั่งรถรางพีคแทรม • จุดชมวิวเดอะพีค • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS METROPARK KOWLOON / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้า+รถรับ-ส่ง) METROPARK KOWLOON / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • โรงงานจิวเวอรี่ • ร้านหยก • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเชคแล็ปก็อก • กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วิคตอเรียพีค • นั่งรถรางพีคแทรม • จุดชมวิวเดอะพีค • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS
 • โรงแรม
 • METROPARK KOWLOON / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้า+รถรับ-ส่ง)
 • โรงแรม
 • METROPARK KOWLOON / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • โรงงานจิวเวอรี่ • ร้านหยก • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเชคแล็ปก็อก • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม