HongkongAir AsiaHK281911 ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน City gate Outlet วิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  A Symphony of Lights มาเก๊า  วัดอาม่า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วิหารเซนต์ปอล เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน  เวเนเชี่ยน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
5-7, 6-8 กรกฎาคม 62 ราคา: 14,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-)  
วันเดินทาง: 12-14 กรกฎาคม 62
ราคา: 15,999.- 

วันเดินทาง: 10-12 สิงหาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
16-18, 17-19, 23-25, 24-26 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-1 กันยายน / 31 สิงหาคม-2 กันยายน 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 11-13, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
12-14 ตุลาคม 62 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง: 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม / 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 5-7, 6-8, 7-9, 8-10, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 22-24 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
27-29 ธันวาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
28-30, 29-31 ธันวาคม 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง:
30 ธันวาคม-1 มกราคม / 31 ธันวาคม-2 มกราคม 63 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง: 3-5, 4-6 มกราคม 63 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
10-12, 11-13, 17-19 มกราคม 63 ราคา: 15,999.-