Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์เวียดนามเหนือราคาถูกสุดๆ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน Let's Go Vietnam Tour

รายการทัวร์เวียดนามเหนือ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์เวียดนาม ด้านล่างนี้

VietnamThai Lion AirV281828 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  ลาวไก  เมืองซาปา  ภูเขาฮามรอง  ตลาด LOVE MARKET  หมู่บ้าน CAT CAT   SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย เมืองฮานอย  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  เมืองฮาลอง  ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET ฮาลอง เบย์  ถ้ำสวรรค์  เกาะไก่ชน  เมืองฮานอย  ท่าอากาศยานนอยไบ พิเศษ..เมนู สุกี้หม้อไฟ / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN / ซีฟู๊ด (บนเรือ)

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 29 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 9,999.- (ปรับลดจาก 12,999.)
 

VietnamAir AsiaV281815 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  เมืองซาปา  ตลาด LOVE MARKET หมู่บ้าน CAT CAT  หมู่บ้านตะวัน   SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) เมืองซาปา  ด่านชายแดนเวียดนามจีน  เมืองฮานอย  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟ

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 5-7, 27-29 เมษายน 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง: 10-12 พฤษภาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มิถุนายน 62 ราคา: 9,999.-
 

VietnamVietjet AirV281913 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองซาปา ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร  หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต  เมืองฮานอย  วัดเจิ่นกว๊อก  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย  ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  ท่าอากาศยานนอยไบ พิเศษ...บุฟเฟ่ต์นานาชาติที่ร้านอาหาร SEN + สุกี้หม้อไฟ

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง: 4-7 เมษายน 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
12-15 เมษายน 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
14-17 เมษายน 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง:
16-19 พฤษภาคม 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง:
22-25 สิงหาคม 62 ราคา: 8,999.-
 

VietnamAir AsiaV281902 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE  ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท  นั่งรถรางเมืองซาปา  ยอดเขาฟานซิปัน  กระเช้าไฟฟ้า  เมืองฮานอย  ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก  เมืองฮาลอง  ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต  ฮาลอง เบย์  เมืองฮานอย  ท่าอากาศยานนอยไบ  มื้อพิเศษ..สุกี้หม้อไฟ และ seafood บนเรือ

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 9-12, 24-27 พฤษภาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง: 27-30 มิถุนายน 62 ราคา: 14,999.-
 

VietnamVietjet AirV281912 ทัวร์เวียดนาม สนามบินไฮฟอง   เมืองไฮฟอง  เมืองฮาลอง  ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต  ท่าเรือโห่งไก  ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์  ถ้ำนางฟ้า  เกาะไก่ชน  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือฮาลองบก  เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  ภูเขาปากมังกร  ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต  นั่งรถไฟชมเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาว  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  สนามบินนอยไบ พิเศษ !! เมนูซีฟู๊ด+ไวน์แดงบนเรือ / เมนูสุกี้หม้อไฟ / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN                   

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง: 10-14 พฤษภาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
17-21 พฤษภาคม 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 9-13 สิงหาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง: 
23-27 สิงหาคม 62 ราคา: 12,999.-

VietnamAir AsiaV281904 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  ลาวไก  เมืองซาปา  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  ภูเขาฮามรอง  น้ำตกสีเงิน  กระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  ชายแดนเวียดนาม+จีน  ตลาดก๊กเลี้ยว  เมืองนิงบิงห์ หรือฮาลองบก  ล่องเรือกระจาด  ตลาดพื้นเมือง  วัดบายดิงห์  เมืองฮานอย พิเศษ..เมนูสุกี้หม้อไฟ

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
16-19 พฤษภาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
7-10 มิถุนายน 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
5-8 กรกฎาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
13-16, 14-17 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
2-5, 8-11 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-
 

VietnamThai AirwaysV281924 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE  ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท  นั่งรถรางเมืองซาปา  ยอดเขาฟานซิปัน  กระเช้าไฟฟ้า  เมืองฮานอย  ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก  เมืองฮาลอง  ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต  ฮาลอง เบย์  เมืองฮานอย  ท่าอากาศยานนอยไบ พิเศษ !! ทานซีฟู๊ดบนเรือ

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
11-14 เมษายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
26-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
9-12 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
22-25 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
12-15, 26-29 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
11-14 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
17-20, 24-27 ตุลาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
7-10, 21-24 พฤศจิกายน 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
5-8 ธันวาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
12-15, 19-22 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-
 

VietnamThai Lion AirV541926 ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก  เมืองฮาลอง  ร้านยา  ฮาลองไนท์มาร์เก็ต เมืองฮาลอง  ล่องอ่าวฮาลองเบย์  ถ้ำนางฟ้า  หมู่บ้านชาวประมง  ร้านหยก  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหงอกเซิน  โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  วัดเจิ่นกว๊อก  วิหารวรรณกรรม  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือชื่อ + อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT   

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
3-5, 17-19 พฤษภาคม 62 ราคา: 7,989.-
วันเดินทาง:
10-12 พฤษภาคม / 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 ราคา: 9,989.-

วันเดินทาง: 21-23 มิถุนายน 62 ราคา: 9,989.-

วันเดินทาง: 19-21 กรกฎาคม 62 ราคา: 9,989.-

วันเดินทาง: 16-18 สิงหาคม 62 ราคา: 9,989.-

วันเดินทาง: 6-8, 23-25 กันยายน 62 ราคา: 9,989.-

วันเดินทาง: 7-9, 18-20 ตุลาคม 62 ราคา: 9,989.-

วันเดินทาง: 8-10, 25-27 พฤศจิกายน 62 ราคา: 9,989.-
 

VietnamThai Lion AirV541927 ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  น้ำตกสีเงิน  ตลาดซาปา  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต  นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองลาวไก  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหงอกเซิน  อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย  โชว์หุ่นกระบอกน้ำ เมนูพิเศษ...เฝอเวียดนามอันลือชื่อ + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล & ไวน์แดง DALAT + เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
24-26, 26-28 เมษายน 62 ราคา: 9,989.-

วันเดินทาง:
1-3, 3-5, 17-19 พฤษภาคม 62 ราคา: 11,989.-
วันเดินทาง:
8-10, 22-24 พฤษภาคม 62 ราคา: 9,989.-

วันเดินทาง: 7-9 มิถุนายน 62 ราคา: 8,989.-
วันเดินทาง:
14-16, 28-30 มิถุนายน 62 ราคา: 9,989.-

วันเดินทาง: 5-7 กรกฎาคม 62 ราคา: 9,989.-
วันเดินทาง:
12-14 กรกฎาคม 62 ราคา: 10,989.-
วันเดินทาง:
15-17, 26-28, 29-31 กรกฎาคม 62 ราคา: 11,989.-

วันเดินทาง: 2-4, 23-25 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-1 กันยายน 62 ราคา: 9,989.-
วันเดินทาง:
9-11 สิงหาคม 62 ราคา: 10,989.-
วันเดินทาง:
12-14 สิงหาคม 62 ราคา: 11,989.-

วันเดินทาง: 4-6, 13-15, 20-22, 27-29 กันยายน 62 ราคา: 11,989.-
วันเดินทาง:
11-13, 18-20, 25-27 กันยายน / 30 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 10,989.-

วันเดินทาง: 2-4, 4-6, 9-11, 14-16, 16-18, 25-27, 28-30 ตุลาคม / 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,989.-
วันเดินทาง:
11-13, 21-23, 23-25 ตุลาคม 62 ราคา: 14,989.-

วันเดินทาง: 1-3, 6-8, 13-15, 15-17, 20-22, 22-24, 27-29 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 62 ราคา: 12,989.-
 

VietnamThai Lion AirV541925 ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต  น้ำตกสีเงิน  ตลาดซาปา นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองฮานอย  ช้อปปิ้งถนน36สาย  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก  ถ้ำตามก๊ก  เมืองฮาลอง  ร้านยา  ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์  ถ้ำนางฟ้า  หมู่บ้านชาวประมง  เมืองฮานอย  ร้านหยก เมนูพิเศษ...ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT และ อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
28 เมษายน-1 พฤษภาคม 62 ราคา:; 12,989.-

วันเดินทาง:
19-22 พฤษภาคม 62 ราคา:; 12,989.-

วันเดินทาง:
9-12, 23-26 มิถุนายน 62 ราคา:; 11,989.-

วันเดินทาง:
14-17, 28-31 กรกฎาคม 62 ราคา:; 12,989.-

วันเดินทาง:
9-12, 11-14 สิงหาคม 62 ราคา:; 13,989.-
วันเดินทาง: 
30 สิงหาคม-2 กันยายน 62 ราคา:; 12,989.-

วันเดินทาง: 
13-16, 20-23, 27-30 กันยายน 62 ราคา:; 12,989.-

วันเดินทาง: 
4-7, 18-21, 25-28 ตุลาคม 62 ราคา:; 13,989.-
วันเดินทาง: 
11-14, 13-16, 20-23 ตุลาคม 62 ราคา:; 14,989.-

วันเดินทาง: 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา:; 13,989.-
 

VietnamThai Lion AirV281916 ทัวร์เวียดนาม  สนามบินนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต  ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต  นั่งรถรางชมเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  เขาฟานซิปัน หรือ FANSIPAN  เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย จัตุรัศบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก  วัดบายดิงห์  เมืองฮานอย  สนามบินนอยไบ พิเศษ..เมนูสุกี้หม้อไฟ

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 22-24 มีนาคม 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 11,999.-