fbpx

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ BENELUX เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม (EK) 7วัน 5คืน ฺBT-EUR87-EK – EU0924091

รหัสทัวร์ : EU0924091
เดินทาง : Mar-Apr 2024
ระยะเวลา : 7D5N

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ BENELUX เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม (EK) 7วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 85,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ล่องเรือหลังคากระจก  สถาบันสอนการเจียระไนเพชร  จัตุรัสดัมสแควร์  เมืองรอตเตอร์ดัม  บ้านทรงลูกบาศก์  กรุงบรัสเซลส์  อนุสรณ์อะโตเมี่ยม  เมเนเก้นพีส  เมืองบรูจส์  จัตุรัสมาร์ก  จัตุรัสเบิร์ก  โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์  เมืองเกนต์  หอระฆังประจำเมือง  กรุงบรัสเซลล์  จัตุรัสกรองด์ปลาสต์  ลักเซมเบิร์ก  เมืองโคโลญ  มหาวิหารโคโลญ  ย่านเมืองเก่าโคโลญ  ที่ว่าการเมืองโคโลญ  โบสถ์เซนต์มาร์ตินคริสตจักร  สะพานโฮเอินซอลเลิร์น  Designer Outlet Roermond  หมู่บ้านกีธูร์น  เมืองอัมสเตอร์ดัม  สวนเคอเคนฮอฟ  หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์  หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**
กิน : หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว และวาฟเฟิลเบลเยี่ยม / ปลาแฮริ่งเนเธอร์แลนด์
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / สวนดอกไม้เตอเตนฮอฟ 1 ปีมีครั้งเดียว

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนานาชาติดูไบ  สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม   ล่องเรือหลังคากระจก  สถาบันสอนการเจียระไนเพชร  จัตุรัสดัมสแควร์  เมืองรอตเตอร์ดัม  บ้านทรงลูกบาศก์  กรุงบรัสเซลส์  อนุสรณ์อะโตเมี่ยม  เมเนเก้นพีส  เมืองบรูจส์  จัตุรัสมาร์ก  จัตุรัสเบิร์ก  โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์  เมืองเกนต์  หอระฆังประจำเมือง  กรุงบรัสเซลล์  จัตุรัสกรองด์ปลาสต์  ลักเซมเบิร์ก  เมืองโคโลญ  มหาวิหารโคโลญ  ย่านเมืองเก่าโคโลญ  ที่ว่าการเมืองโคโลญ  โบสถ์เซนต์มาร์ตินคริสตจักร  สะพานโฮเอินซอลเลิร์น  Designer Outlet Roermond  หมู่บ้านกีธูร์น  เมืองอัมสเตอร์ดัม  สวนเคอเคนฮอฟ  หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์  หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม  สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม  สนามบินนานาชาติดูไบ  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน1-7 (วันจักรี)87,999
9-15 (วันสงกรานต์)90,999
28-4 พ.ค. (วันแรงงาน)87,999
เมษายน
1-7 (วันจักรี)87,999
9-15 (วันสงกรานต์)90,999
28-4 พ.ค. (วันแรงงาน)87,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
2 ล่องเรือหลังคากระจก • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร • จัตุรัสดัมสแควร์ • เมืองรอตเตอร์ดัม • บ้านทรงลูกบาศก์ • กรุงบรัสเซลส์ • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • เมเนเก้นพีส Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3 เมืองบรูจส์ • จัตุรัสมาร์ก • จัตุรัสเบิร์ก • โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ • เมืองเกนต์ • หอระฆังประจำเมือง • กรุงบรัสเซลล์ • จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4 ลักเซมเบิร์ก • เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • ที่ว่าการเมืองโคโลญ • โบสถ์เซนต์มาร์ตินคริสตจักร • สะพานโฮเอินซอลเลิร์น Best Western Leverkusen หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5 Designer Outlet Roermond • หมู่บ้านกีธูร์น • เมืองอัมสเตอร์ดัม Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6 สวนเคอเคนฮอฟ • หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม • สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม
7 สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม
 • โรงแรม
 • Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือหลังคากระจก • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร • จัตุรัสดัมสแควร์ • เมืองรอตเตอร์ดัม • บ้านทรงลูกบาศก์ • กรุงบรัสเซลส์ • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • เมเนเก้นพีส
 • โรงแรม
 • Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองบรูจส์ • จัตุรัสมาร์ก • จัตุรัสเบิร์ก • โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ • เมืองเกนต์ • หอระฆังประจำเมือง • กรุงบรัสเซลล์ • จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
 • โรงแรม
 • Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลักเซมเบิร์ก • เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • ที่ว่าการเมืองโคโลญ • โบสถ์เซนต์มาร์ตินคริสตจักร • สะพานโฮเอินซอลเลิร์น
 • โรงแรม
 • Best Western Leverkusen หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • Designer Outlet Roermond • หมู่บ้านกีธูร์น • เมืองอัมสเตอร์ดัม
 • โรงแรม
 • Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนเคอเคนฮอฟ • หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม • สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม