fbpx

ทัวร์เกาหลี CHARMING BUSAN YEOSU (BX) 5วัน 3คืน KBX42 – K4824449

รหัสทัวร์ : K4824449
เดินทาง : Apr-Jun 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี CHARMING BUSAN YEOSU (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 16,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ซงโดสกายวอล์ค   Gimhae nakdong river rail bike  Gimhae Gaya Theme Park   LF Square Mall  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu  ร้านสมุนไพร Red Pine  I Museum  Yeosu Art land และพิพิธภัณฑ์ Trick Art  Ocean View Café   จัตุรัสอีซุนชิน  ตลาดพื้นเมือง  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล  วัดแฮดงยงกุงซา  โบสถ์คริสต์จุกซอง  แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี  แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต  Local Super Market  ตลาดนัมโพดง  ท่าเรือจังนิม
กิน : BBQ Buffet ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี / ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ซงโดสกายวอล์ค   Gimhae nakdong river rail bike  Gimhae Gaya Theme Park   LF Square Mall  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu  ร้านสมุนไพร Red Pine  I Museum  Yeosu Art land และพิพิธภัณฑ์ Trick Art  Ocean View Café   จัตุรัสอีซุนชิน  ตลาดพื้นเมือง  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล  วัดแฮดงยงกุงซา  โบสถ์คริสต์จุกซอง  แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี  แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต  Local Super Market  ตลาดนัมโพดง  ท่าเรือจังนิม  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน24-28 (ว่าง 3 ที่สุดท้าย)19,888
เมษายน
24-28 (ว่าง 3 ที่สุดท้าย)19,888
พฤษภาคม1-5 (วันแรงงาน)19,888
8-12 / 15-19 / 24-28 / 29-2 มิ.ย. / 22-26 (วันวิสาขบูชา) / 31-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,888
พฤษภาคม
1-5 (วันแรงงาน)19,888
8-12 / 15-19 / 24-28 / 29-2 มิ.ย. / 22-26 (วันวิสาขบูชา) / 31-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,888
มิถุนายน5-9 / 7-11 / 12-16 / 14-18 / 21-25 / 26-30 / 28-2 ก.ค.17,888
19-2316,888
มิถุนายน
5-9 / 7-11 / 12-16 / 14-18 / 21-25 / 26-30 / 28-2 ก.ค.17,888
19-2316,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซงโดสกายวอล์ค - Gimhae nakdong river rail bike - Gimhae Gaya Theme Park - LF Square Mall HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - I Museum - Yeosu Art land และพิพิธภัณฑ์ Trick Art – Ocean View Café - จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา – โบสถ์คริสต์จุกซอง – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต CONNECT HOTEL BUSAN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 Local Super Market - ตลาดนัมโพดง - ท่าเรือจังนิม – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซงโดสกายวอล์ค - Gimhae nakdong river rail bike - Gimhae Gaya Theme Park - LF Square Mall
 • โรงแรม
 • HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - I Museum - Yeosu Art land และพิพิธภัณฑ์ Trick Art – Ocean View Café - จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง
 • โรงแรม
 • HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา – โบสถ์คริสต์จุกซอง – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • CONNECT HOTEL BUSAN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • Local Super Market - ตลาดนัมโพดง - ท่าเรือจังนิม – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม