fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALP KAMIKOCHI PINKMOSS (TG) 7วัน 4คืน – J4524475

รหัสทัวร์ : J4524475
เดินทาง : May 2024
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALP KAMIKOCHI PINKMOSS (TG) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองนารา  วัดโทไดจิ  หมู่บ้านนินจาอิงะ  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO  เมืองทาคายาม่า  ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)  คามิโคจิ  เมืองมัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  เมืองชิซูโอกะ  โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต  เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะซากุระ  รถไฟสายเอโนะเดน  หลวงพ่อโตคามาคุระ  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ(แมว 3มิติ) 
กิน : ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เมืองนารา  วัดโทไดจิ  หมู่บ้านนินจาอิงะ  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO  เมืองทาคายาม่า  ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)  คามิโคจิ  เมืองมัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  เมืองชิซูโอกะ  โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต  เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะซากุระ  รถไฟสายเอโนะเดน  หลวงพ่อโตคามาคุระ  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ(แมว 3มิติ)  สนามบินฮาเนดะ  สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม8-14 / 10-16 59,900
พฤษภาคม
8-14 / 10-16 59,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 เมืองนารา - วัดโทไดจิ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO HOTEL ROUTE INN GRANTIA KOMAKI หรือเทียบเท่า
3 เมืองทาคายาม่า - ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ HOTEL ROUTE INN TAKAOKA EKIMAE หรือเทียบเท่า
4 ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) ALPICO PLAZA HOTEL MATSUMOTO หรือเทียบเท่า
5 คามิโคจิ - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองชิซูโอกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น YUKARI NO MORI HOTEL FUJIKAWAGUCHIKO หรือเทียบเท่า
6 เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะซากุระ - รถไฟสายเอโนะเดน – หลวงพ่อโตคามาคุระ - เมืองโตเกียว - ย่านชินจูกุ(แมว 3มิติ)
7 สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนารา - วัดโทไดจิ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO
 • โรงแรม
 • HOTEL ROUTE INN GRANTIA KOMAKI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองทาคายาม่า - ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 • โรงแรม
 • HOTEL ROUTE INN TAKAOKA EKIMAE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)
 • โรงแรม
 • ALPICO PLAZA HOTEL MATSUMOTO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คามิโคจิ - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองชิซูโอกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MORI HOTEL FUJIKAWAGUCHIKO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะซากุระ - รถไฟสายเอโนะเดน – หลวงพ่อโตคามาคุระ - เมืองโตเกียว - ย่านชินจูกุ(แมว 3มิติ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม