fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS KAMIKOCHI (XJ) 6วัน 4คืน RJ-XJ024 – J5324229

รหัสทัวร์ : J5324229
เดินทาง : Apr-May 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS KAMIKOCHI (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 36,919

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กรุงโตเกียว  วัดอาซากุสะ+ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ  เมืองมัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ถนนนาคามาชิ  สถานีโอกิซาว่า  เขื่อนคุโรเบะ  สถานีคุโรเบะไดระ  กระเช้าทาเทยาม่า  ไดคังโบ  สถานีมูโรโด  กำแพงหิมะ  บิโจไดระ  สถานีทาเทยาม่า  เมืองทาคายาม่า  วัดฮิดะโคคุบุนจิ  ถนนซันมาจิซูจิ  สะพานนาคาบาชิ  ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ  หมู่บ้านโบราณนาราอิจูคุ  เมืองยามานาชิ  เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  กรุงโตกียว  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูปCat 3D
กิน : พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน / ชมฟูจิชิบะซากุระ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินนาริตะ  กรุงโตเกียว  วัดอาซากุสะ+ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ  เมืองมัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ถนนนาคามาชิ  สถานีโอกิซาว่า  เขื่อนคุโรเบะ  สถานีคุโรเบะไดระ  กระเช้าทาเทยาม่า  ไดคังโบ  สถานีมูโรโด  กำแพงหิมะ  บิโจไดระ  สถานีทาเทยาม่า  เมืองทาคายาม่า  วัดฮิดะโคคุบุนจิ  ถนนซันมาจิซูจิ  สะพานนาคาบาชิ  ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ  หมู่บ้านโบราณนาราอิจูคุ  เมืองยามานาชิ  เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  กรุงโตกียว  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูปCat 3D  เมืองนาริตะ  สนามบินนานาชาตินาริตะ  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม19-24 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย) / 22-27 (วันวิสาขบูชา) ว่าง 1 ที่สุดท้าย41,919
พฤษภาคม
19-24 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย) / 22-27 (วันวิสาขบูชา) ว่าง 1 ที่สุดท้าย41,919

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดอาซากุสะ+ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ IROHA GRAND HOTEL MATSUMOTO EKIMAE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 สถานีโอกิซาว่า-เขื่อนคุโรเบะ-สถานีคุโรเบะไดระ-กระเช้าทาเทยาม่า-ไดคังโบ-สถานีมูโรโด-กำแพงหิมะ-บิโจไดระ-สถานีทาเทยาม่า-เมืองทาคายาม่า TABINO HOTE HIDA TAKAYAMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูคุ-เมืองยามานาชิ YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูปCat 3D-เมืองนาริตะ MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดอาซากุสะ+ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ
 • โรงแรม
 • IROHA GRAND HOTEL MATSUMOTO EKIMAE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สถานีโอกิซาว่า-เขื่อนคุโรเบะ-สถานีคุโรเบะไดระ-กระเช้าทาเทยาม่า-ไดคังโบ-สถานีมูโรโด-กำแพงหิมะ-บิโจไดระ-สถานีทาเทยาม่า-เมืองทาคายาม่า
 • โรงแรม
 • TABINO HOTE HIDA TAKAYAMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูคุ-เมืองยามานาชิ
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูปCat 3D-เมืองนาริตะ
 • โรงแรม
 • MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม