fbpx

ทัวร์เกาหลี JOURNEY SPRING KOREA (OZ) 5วัน 3คืน JK46 – K0824073

รหัสทัวร์ : K0824073
เดินทาง : Mar-May 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี JOURNEY SPRING KOREA (OZ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เคียงกีโด  วัดวาอูจองซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ป้อมปราการซูวอนฮวาซอง (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูนชมวิวป้อมปราการซูวอน)  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ! ห้องสมุด Byeolmadang Library  Lotte Outlet Time Villas เอาท์เล็ท ภายในโดมเรือนกระจก เพียงแห่งเดียวเกาหลี  ศูนย์เวชสำอางเครื่องสำอาง  อิลซานเลคพาร์ค จุดถ่ายรูป ดอกไม้นานาพรรณ เทศกาลซากุระเกาหลี สวนศิลปะ คาเฟ่ Flower Book  3 เกาะลอยน้ำ บนแม่น้ำฮัน และน้ำพุสายรุ้งสะพานบันโพ  กรุงโซล  ศูนย์โสมเกาหลี  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ + ทำข้าวห่อสาหร่าย  ย่านฮงแด คาเฟ่ 943 King’s Cross  หมู่บ้านพูซอนฮันนก  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดอง  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  เยี่ยมชมบลูเฮาส์ Blue House  แวะซื้อของฝากเกาหลี 
กิน : BBQ บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์เกาหลี สไตล์กินไม่อั้น
พิเศษ : เยี่ยมชม Blue House / พัก 4 ดาว / ฤดูซากุระประมาณ 4-14 เมษายน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนานาชาติอินชอน  เคียงกีโด  วัดวาอูจองซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ป้อมปราการซูวอนฮวาซอง (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูนชมวิวป้อมปราการซูวอน)  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ! ห้องสมุด Byeolmadang Library  Lotte Outlet Time Villas เอาท์เล็ท ภายในโดมเรือนกระจก เพียงแห่งเดียวเกาหลี  ศูนย์เวชสำอางเครื่องสำอาง  อิลซานเลคพาร์ค จุดถ่ายรูป ดอกไม้นานาพรรณ เทศกาลซากุระเกาหลี สวนศิลปะ คาเฟ่ Flower Book  3 เกาะลอยน้ำ บนแม่น้ำฮัน และน้ำพุสายรุ้งสะพานบันโพ  กรุงโซล  ศูนย์โสมเกาหลี  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ + ทำข้าวห่อสาหร่าย  ย่านฮงแด คาเฟ่ 943 King’s Cross  หมู่บ้านพูซอนฮันนก  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดอง  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  เยี่ยมชมบลูเฮาส์ Blue House  แวะซื้อของฝากเกาหลี  สนามบินนานาชาติอินชอน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม15-19 / 22-26 (วันวิสาขบูชา)29,900
พฤษภาคม
15-19 / 22-26 (วันวิสาขบูชา)29,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เคียงกีโด - วัดวาอูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ HAEDEN VALUE Hotel ระดับ 4 ดาวมาตรฐานเกาหลี หรือเทียบเท่า
3 เคียงกีโด – ป้อมปราการซูวอนฮวาซอง (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูนชมวิวป้อมปราการซูวอน) – แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ! ห้องสมุด Byeolmadang Library – Lotte Outlet Time Villas เอาท์เล็ท ภายในโดมเรือนกระจก เพียงแห่งเดียวเกาหลี – ศูนย์เวชสำอางเครื่องสำอาง – อิลซานเลคพาร์ค จุดถ่ายรูป ดอกไม้นานาพรรณ เทศกาลซากุระเกาหลี สวนศิลปะ คาเฟ่ Flower Book – 3 เกาะลอยน้ำ บนแม่น้ำฮัน และน้ำพุสายรุ้งสะพานบันโพ MARINABAY SEOUL GIMPO Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาวมาตรฐานเกาหลี
4 กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ + ทำข้าวห่อสาหร่าย – ย่านฮงแด คาเฟ่ 943 King’s Cross – หมู่บ้านพูซอนฮันนก – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง MARINABAY SEOUL GIMPO Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาวมาตราฐานเกาหลี
5 กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – เยี่ยมชมบลูเฮาส์ Blue House – แวะซื้อของฝากเกาหลี - สนามบินนานาชาติอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เคียงกีโด - วัดวาอูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • โรงแรม
 • HAEDEN VALUE Hotel ระดับ 4 ดาวมาตรฐานเกาหลี หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เคียงกีโด – ป้อมปราการซูวอนฮวาซอง (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูนชมวิวป้อมปราการซูวอน) – แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ! ห้องสมุด Byeolmadang Library – Lotte Outlet Time Villas เอาท์เล็ท ภายในโดมเรือนกระจก เพียงแห่งเดียวเกาหลี – ศูนย์เวชสำอางเครื่องสำอาง – อิลซานเลคพาร์ค จุดถ่ายรูป ดอกไม้นานาพรรณ เทศกาลซากุระเกาหลี สวนศิลปะ คาเฟ่ Flower Book – 3 เกาะลอยน้ำ บนแม่น้ำฮัน และน้ำพุสายรุ้งสะพานบันโพ
 • โรงแรม
 • MARINABAY SEOUL GIMPO Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาวมาตรฐานเกาหลี
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ + ทำข้าวห่อสาหร่าย – ย่านฮงแด คาเฟ่ 943 King’s Cross – หมู่บ้านพูซอนฮันนก – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง
 • โรงแรม
 • MARINABAY SEOUL GIMPO Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาวมาตราฐานเกาหลี
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – เยี่ยมชมบลูเฮาส์ Blue House – แวะซื้อของฝากเกาหลี - สนามบินนานาชาติอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม