fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น KAMIKOCHI FUJI SHIBA SAKURA (XJ) 5วัน 3คืน RJ-XJ025 – J5324240

รหัสทัวร์ : J5324240
เดินทาง : Apr-May 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น KAMIKOCHI FUJI SHIBA SAKURA (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,919

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กรุงโตเกียว  วัดอาซากุสะ+ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ  เมืองมัตสึโมโต้  ถนนนาคามาชิ  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ  หมู่บ้านโบราณนาราอิจูคุ  เมืองยามานาชิ  เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  กรุงโตกียว  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูปCat 3D
กิน : ภัตตาคารในอุทยานคามิโคจิ / พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินนาริตะ  กรุงโตเกียว  วัดอาซากุสะ+ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ  เมืองมัตสึโมโต้  ถนนนาคามาชิ  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ  หมู่บ้านโบราณนาราอิจูคุ  เมืองยามานาชิ  เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  กรุงโตกียว  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูปCat 3D  เมืองนาริตะ  สนามบินนานาชาตินาริตะ  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม27-31 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย)29,919
พฤษภาคม
27-31 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย)29,919ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดอาซากุสะ+ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้-ถนนนาคามาชิ ALPICO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูคุ-เมืองยามานาชิ YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูปCat 3D-เมืองนาริตะ MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดอาซากุสะ+ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้-ถนนนาคามาชิ
 • โรงแรม
 • ALPICO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูคุ-เมืองยามานาชิ
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูปCat 3D-เมืองนาริตะ
 • โรงแรม
 • MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม