fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA BLOOMING BLESS (7C/BX) 5วัน 3คืน – K5624158

รหัสทัวร์ : K5624158
เดินทาง : Mar-May 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA BLOOMING BLESS (7C/BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง  สวนป่าแห่งโซล  Dior Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)  ทะเลสาบซอกชน  เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) วัดวาวูจองซา  ศูนย์เครื่องสำอาง  DUTY FREE  พระราชวังชางด๊อกกุง  ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ถนนยออิโด (เทศกาลดอกพ็อดกดบาน)  ศูนย์น้ำมันสนแดง  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก  ศูนย์อเมทิสต์  ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท  KOREAN SUPERMARKET
กิน : เมนูบาร์บีคิว บุฟเฟ่ต์ อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : ชมซากุระตามฤดูกาล

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง  สวนป่าแห่งโซล  Dior Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)  ทะเลสาบซอกชน  เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) วัดวาวูจองซา  ศูนย์เครื่องสำอาง  DUTY FREE  พระราชวังชางด๊อกกุง  ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ถนนยออิโด (เทศกาลดอกพ็อดกดบาน)  ศูนย์น้ำมันสนแดง  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก  ศูนย์อเมทิสต์  ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท  KOREAN SUPERMARKET  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม17-21 / 18-22 / 24-28 / 25-2916,900
16-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 26-30 / 27-31 / 28-1 เม.ย. / 29-2 เม.ย. / 30-3 เม.ย. / 31-4 เม.ย.17,900
มีนาคม
17-21 / 18-22 / 24-28 / 25-2916,900
16-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 26-30 / 27-31 / 28-1 เม.ย. / 29-2 เม.ย. / 30-3 เม.ย. / 31-4 เม.ย.17,900
เมษายน1-5 / 2-618,900
3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 (วันจักรี) / 7-11 / 8-12 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-2919,900
9-13 / 15-19 (วันสงกรานต์) / 26-30 / 27-31 / 28-1 พ.ค. / 29-2 พ.ค. / 30-3 พ.ค. (วันแรงงาน)20,990
10-14 / 14-18 (วันสงกรานต์)22,900
11-15 / 12-16 / 13-17 (วันสงกรานต์)24,900
เมษายน
1-5 / 2-618,900
3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 (วันจักรี) / 7-11 / 8-12 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-2919,900
9-13 / 15-19 (วันสงกรานต์) / 26-30 / 27-31 / 28-1 พ.ค. / 29-2 พ.ค. / 30-3 พ.ค. (วันแรงงาน)20,990
10-14 / 14-18 (วันสงกรานต์)22,900
11-15 / 12-16 / 13-17 (วันสงกรานต์)24,900
พฤษภาคม1-5 (วันแรงงาน) / 2-6 / 3-7 (วันฉัตรมงคล)21,900
4-8 (วันฉัตรมงคล)20,900
5-9 (วันฉัตรมงคล)19,900
6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 29-2 มิ.ย./ / 18-22 (วันวิสาขบูชา) / 30-3 มิ.ย. / 31-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,900
19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันวิสาขบูชา) / 23-27 / 24-28 / 28-1 มิ.ย.17,900
25-29 / 27-3116,900
26-3015,900
พฤษภาคม
1-5 (วันแรงงาน) / 2-6 / 3-7 (วันฉัตรมงคล)21,900
4-8 (วันฉัตรมงคล)20,900
5-9 (วันฉัตรมงคล)19,900
6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 29-2 มิ.ย./ / 18-22 (วันวิสาขบูชา) / 30-3 มิ.ย. / 31-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,900
19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันวิสาขบูชา) / 23-27 / 24-28 / 28-1 มิ.ย.17,900
25-29 / 27-3116,900
26-3015,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง - สวนป่าแห่งโซล - Dior Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) - ทะเลสาบซอกชน SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
3 เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) - วัดวาวูจองซา - ศูนย์เครื่องสำอาง - DUTY FREE SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
4 พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ - ถนนยออิโด (เทศกาลดอกพ็อดกดบาน) - ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
5 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ศูนย์อเมทิสต์ - ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท - KOREAN SUPERMARKET - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง - สวนป่าแห่งโซล - Dior Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) - ทะเลสาบซอกชน
 • โรงแรม
 • SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) - วัดวาวูจองซา - ศูนย์เครื่องสำอาง - DUTY FREE
 • โรงแรม
 • SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ - ถนนยออิโด (เทศกาลดอกพ็อดกดบาน) - ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
 • โรงแรม
 • SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ศูนย์อเมทิสต์ - ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท - KOREAN SUPERMARKET - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม