fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA SEOUL NAMI EVERLAND SEOUL TOWER (BX) 5วัน 3คืน KBX43 – K4824121

รหัสทัวร์ : K4824121
เดินทาง : Apr-Jun 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA SEOUL NAMI EVERLAND SEOUL TOWER (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองชุนชอน  เกาะนามิ สะพานโซ  เมืองซกโช  Suwon Starfield Library  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  ย่านฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  พระราชวังเคียงบกกุง  หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก  N Seoul Tower  แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี  ย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb  ร้านพลอยอเมทิสต์  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก  Hyundai premium outlet  Local  Super Market 
กิน : ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี / BBQ ปิ้งย่างเกาหลี

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  เมืองชุนชอน  เกาะนามิ  สะพานโซ  เมืองซกโช  Suwon Starfield Library  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  ย่านฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  พระราชวังเคียงบกกุง  หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก  N Seoul Tower  แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี  ย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb  ร้านพลอยอเมทิสต์  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก  Hyundai premium outlet  Local  Super Market  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม2-6 (วันฉัตรมงคล) ว่าง 1 ที่สุดท้าย21,888
22-26 (วันวิสาขบูชา) / 31-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)19,888
9-13 / 29-2 มิ.ย.18,888
พฤษภาคม
2-6 (วันฉัตรมงคล) ว่าง 1 ที่สุดท้าย21,888
22-26 (วันวิสาขบูชา) / 31-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)19,888
9-13 / 29-2 มิ.ย.18,888
มิถุนายน1-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,888
5-9 / 6-10 / 8-12 / 12-16 / 13-17 / 15-19 / 19-2317,888
มิถุนายน
1-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,888
5-9 / 6-10 / 8-12 / 12-16 / 13-17 / 15-19 / 19-2317,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ - สะพานโซ GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองซกโช – Suwon Starfield Library - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – N Seoul Tower - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – ร้านพลอยอเมทิสต์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Hyundai premium outlet – Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ - สะพานโซ
 • โรงแรม
 • GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซกโช – Suwon Starfield Library - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด
 • โรงแรม
 • GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – N Seoul Tower - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – ร้านพลอยอเมทิสต์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Hyundai premium outlet – Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม