fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA CHERRY BLOSSOM 2024 SEORAKSAN NAMI SEOUL (BX) 5วัน 3คืน KBX40 – K4824471

รหัสทัวร์ : K4824471
เดินทาง : Mar-Apr 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA CHERRY BLOSSOM 2024 SEORAKSAN NAMI SEOUL (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองชุนชอน  เกาะนามิ  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  วัดชินฮึงซา   Suwon Starfield Library  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  กรุงโซล  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  ย่านฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  พระราชวังเคียงบกกุง  หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก  N Seoul Tower  แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี  ย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb  ร้านพลอยอเมทิสต์  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก  Hyundai premium outlet  Local Super Market
กิน : ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี / BBQ ปิ้งย่างเกาหลี
พิเศษ : ฤดูชมดอกพอตกต (ซากุระเกาหลี) / พักโซรัคซาน 1 คืน พักโซล 2 คืน

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  เมืองชุนชอน  เกาะนามิ  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  วัดชินฮึงซา   Suwon Starfield Library  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  กรุงโซล  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  ย่านฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  พระราชวังเคียงบกกุง  หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก  N Seoul Tower  แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี  ย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb  ร้านพลอยอเมทิสต์  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก  Hyundai premium outlet  Local Super Market  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนSold Out27,888
เมษายน
Sold Out27,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา SEORAK PINE RESORT หรือระดับใกล้เคียง
3 Suwon Starfield Library - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – N Seoul Tower - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – ร้านพลอยอเมทิสต์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Hyundai premium outlet – Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา
 • โรงแรม
 • SEORAK PINE RESORT หรือระดับใกล้เคียง
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • Suwon Starfield Library - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด
 • โรงแรม
 • GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – N Seoul Tower - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – ร้านพลอยอเมทิสต์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Hyundai premium outlet – Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม