fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA SEORAK SPRING FESTA (BX/7C) 5วัน 3คืน – K5624391

รหัสทัวร์ : K5624391
เดินทาง : Apr-May 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA SEORAK SPRING FESTA (BX/7C) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาะนามิ  เทศกาลดอกพ็อดกดบาน ณ ถนนดอกพ็อดกด แห่งเอเดน  หาดซกโช  ซกโชไนท์มาร์เก็ต  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า)  เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด)  ศูนย์เครื่องสำอาง  พระราชวังเคียงบกกุง  ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก  ศูนย์อเมทิสต์  KOREAN SUPERMARKET
กิน : ซีฟู้ดหม้อไฟ / เมนูบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  เกาะนามิ  เทศกาลดอกพ็อดกดบาน ณ ถนนดอกพ็อดกด แห่งเอเดน  หาดซกโช  ซกโชไนท์มาร์เก็ต  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า)  เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด)  ศูนย์เครื่องสำอาง  พระราชวังเคียงบกกุง  ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก  ศูนย์อเมทิสต์  KOREAN SUPERMARKET ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน24-2820,900
เมษายน
24-2820,900
พฤษภาคม10-1419,900
17-2117,900
พฤษภาคม
10-1419,900
17-2117,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลดอกพ็อดกดบาน ณ ถนนดอกพ็อดกด แห่งเอเดน - หาดซกโช - ซกโชไนท์มาร์เก็ต SEORAK HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
3 อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) - เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เครื่องสำอาง SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
4 พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
5 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ศูนย์อเมทิสต์ - KOREAN SUPERMARKET - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลดอกพ็อดกดบาน ณ ถนนดอกพ็อดกด แห่งเอเดน - หาดซกโช - ซกโชไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • SEORAK HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) - เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เครื่องสำอาง
 • โรงแรม
 • SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
 • โรงแรม
 • SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ศูนย์อเมทิสต์ - KOREAN SUPERMARKET - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม