fbpx

โปรแกรมทัวร์เกาหลี MISS YOU BUSAN SPRING MAR-MAY 24 (BX) 5วัน 3คืน WP-SPR-BX03 – K1024344

รหัสทัวร์ : K1024344
เดินทาง : Mar-May 2024
ระยะเวลา : 5D3N

โปรแกรมทัวร์เกาหลี MISS YOU BUSAN SPRING MAR-MAY 24 (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโพฮัง  โพฮังสเปซวอล์ก  ตลาดชองฮา  สะพานชมวิวอิการี  หาดวอลโพ  ชองซาโพสกายวอล์ก  สกายแคปซูล (รวมตั๋วเที่ยวเดียว)  REN DEJAVOUS CAFÉ  LOTTE PREMIUM OUTLET  โบสถ์คริสต์จุกซอง  วัดแฮดงยงกุงซา  หาดแฮอุนแด  ศูนย์รวมเครื่องสำอาง  RED PINE  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  LOTTE DUTY FREE  ช้อปปิ้งย่านซอมยอน  ศูนย์โสมรัฐบาล  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  SUPERMARKET  BUSAN TOWER (ไม่รวมลิฟท์)  ถนนนัมโพดง 
กิน : พิเศษ !! เมนู B.B.Q. บุฟเฟต์

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)   เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)  เมืองโพฮัง  โพฮังสเปซวอล์ก  ตลาดชองฮา  สะพานชมวิวอิการี  หาดวอลโพ  ชองซาโพสกายวอล์ก  สกายแคปซูล (รวมตั๋วเที่ยวเดียว)  REN DEJAVOUS CAFÉ  LOTTE PREMIUM OUTLET  โบสถ์คริสต์จุกซอง  วัดแฮดงยงกุงซา  หาดแฮอุนแด  ศูนย์รวมเครื่องสำอาง  RED PINE  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  LOTTE DUTY FREE  ช้อปปิ้งย่านซอมยอน  ศูนย์โสมรัฐบาล  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  SUPERMARKET  BUSAN TOWER (ไม่รวมลิฟท์)  ถนนนัมโพดง  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน10-14 / 12-16 (วันสงกรานต์)26,888
17-21 / 19-23 / 24-28 / 26-3022,888
เมษายน
10-14 / 12-16 (วันสงกรานต์)26,888
17-21 / 19-23 / 24-28 / 26-3022,888
พฤษภาคม1-5 (วันแรงงาน) / 3-7 (วันฉัตรมงคล) / 8-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 24-28 / 29-2 มื.ย. / 22-26 (วันวิสาขบูชา)22,888
พฤษภาคม
1-5 (วันแรงงาน) / 3-7 (วันฉัตรมงคล) / 8-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 24-28 / 29-2 มื.ย. / 22-26 (วันวิสาขบูชา)22,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) / เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)
2 เมืองโพฮัง / โพฮังสเปซวอล์ก / ตลาดชองฮา / สะพานชมวิวอิการี / หาดวอลโพ LAYER HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า
3 ชองซาโพสกายวอล์ก / สกายแคปซูล (รวมตั๋วเที่ยวเดียว) / REN DEJAVOUS CAFÉ / LOTTE PREMIUM OUTLET / โบสถ์คริสต์จุกซอง / วัดแฮดงยงกุงซา / หาดแฮอุนแด LAYER HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์รวมเครื่องสำอาง / RED PINE / ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู / LOTTE DUTY FREE / ช้อปปิ้งย่านซอมยอน LAYER HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์โสมรัฐบาล / หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน / SUPERMARKET / BUSAN TOWER (ไม่รวมลิฟท์) / ถนนนัมโพดง / กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) / เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโพฮัง / โพฮังสเปซวอล์ก / ตลาดชองฮา / สะพานชมวิวอิการี / หาดวอลโพ
 • โรงแรม
 • LAYER HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชองซาโพสกายวอล์ก / สกายแคปซูล (รวมตั๋วเที่ยวเดียว) / REN DEJAVOUS CAFÉ / LOTTE PREMIUM OUTLET / โบสถ์คริสต์จุกซอง / วัดแฮดงยงกุงซา / หาดแฮอุนแด
 • โรงแรม
 • LAYER HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์รวมเครื่องสำอาง / RED PINE / ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู / LOTTE DUTY FREE / ช้อปปิ้งย่านซอมยอน
 • โรงแรม
 • LAYER HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล / หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน / SUPERMARKET / BUSAN TOWER (ไม่รวมลิฟท์) / ถนนนัมโพดง / กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม