fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO KOBE (XJ) 5วัน 3คืน RJ-XJ029 – J5324374

รหัสทัวร์ : J5324374
เดินทาง : Apr-May 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO KOBE (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 26,919

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโอซาก้า  ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ  เมืองโกเบ  ขึ้นกระเช้าเขารอคโกะ  สวนสมุนไพรนูโนะบิกิ  ย่านไชน่า ทาวน์  ช้อปปิ้งย่านโมโตมาชิ  เมืองเกียวโต  ร้านค้าปลอดภาษี  วัดคิโยมิสึ  ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า  เมืองอาราชิยาม่า  นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ  ป่าไผ่อาราชิยาม่าสะพานโทเก็ตสึเคียว  เมืองโอซาก้า  เอ็กซ์โปซิตี้  ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ  ย่านโดทงโบริ  อิสระท่องเที่ยว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studio Japan (USJ) (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
พิเศษ : พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้ง 2 คืน / อิสระ 1 วัน

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินนานาชาติคันไซ  เมืองโอซาก้า  ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ  เมืองโกเบ  ขึ้นกระเช้าเขารอคโกะ  สวนสมุนไพรนูโนะบิกิ  ย่านไชน่า ทาวน์  ช้อปปิ้งย่านโมโตมาชิ  เมืองเกียวโต  ร้านค้าปลอดภาษี  วัดคิโยมิสึ  ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า  เมืองอาราชิยาม่า  นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ  ป่าไผ่อาราชิยาม่าสะพานโทเก็ตสึเคียว  เมืองโอซาก้า  เอ็กซ์โปซิตี้  ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ  ย่านโดทงโบริ  อิสระท่องเที่ยว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studio Japan (USJ) (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินนานาชาติคันไซ  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน25-2931,919
เมษายน
25-2931,919
พฤษภาคม7-1130,919
12-16 / 17-21 / 24-2829,919
พฤษภาคม
7-1130,919
12-16 / 17-21 / 24-2829,919ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนานาชาติคันไซ-เมืองโอซาก้า-ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ-เมืองโกเบ-ขึ้นกระเช้าเขารอคโกะ-สวนสมุนไพรนูโนะบิกิ-ย่านไชน่า ทาวน์-ช้อปปิ้งย่านโมโตมาชิ-เมืองเกียวโต URBAN HOTEL KYOTO NIJO PREMIUM หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ร้านค้าปลอดภาษี-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองอาราชิยาม่า-นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ-ป่าไผ่อาราชิยาม่าสะพานโทเก็ตสึเคียว-เมืองโอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ HOTEL WBF NAMBA MOTOMACHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 อิสระท่องเที่ยว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studio Japan (USJ) (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) HOTEL WBF NAMBA MOTOMACHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 สนามบินนานาชาติคันไซ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติคันไซ-เมืองโอซาก้า-ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ-เมืองโกเบ-ขึ้นกระเช้าเขารอคโกะ-สวนสมุนไพรนูโนะบิกิ-ย่านไชน่า ทาวน์-ช้อปปิ้งย่านโมโตมาชิ-เมืองเกียวโต
 • โรงแรม
 • URBAN HOTEL KYOTO NIJO PREMIUM หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านค้าปลอดภาษี-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองอาราชิยาม่า-นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ-ป่าไผ่อาราชิยาม่าสะพานโทเก็ตสึเคียว-เมืองโอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ
 • โรงแรม
 • HOTEL WBF NAMBA MOTOMACHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studio Japan (USJ) (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • HOTEL WBF NAMBA MOTOMACHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติคันไซ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม