fbpx

ทัวร์ยุโรป SCANDINAVIA SWEDEN NORWAY DENMARK (EK) 10วัน 7คืน UIEU_010 – EU5124283

รหัสทัวร์ : EU5124283
เดินทาง : Apr-Oct 2024
ระยะเวลา : 10D7N

ทัวร์ยุโรป SCANDINAVIA SWEDEN NORWAY DENMARK (EK) 10วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 104,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สต็อกโฮล์ม  แกมล่าสแตน  พิพิธภัณฑ์เรือวาซาสต็อกโฮล์ม  เมืองออสโล  ศาลาว่าการเมืองออสโล  อุทยานฟร็อกเนอร์  เมืองกอล  เมืองกู๊ดวาเก้น  ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด  FLAMSBANA TRAIN  เมืองเบอร์เก้น  ย่านบริกเก้น  ยอดเขาฟลอเยน  เมืองกอล  เมืองออสโล  ล่องเรือสำราญ DFDS  โคเปนเฮเก้น  ปราสาทโรเซนบอร์ก  อมาเลียนบอร์ก  ถนนสตรอยก์  ลิตเติ้ลเมอร์เมด  น้ำพุเกฟิออน  นูฮาวน์ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**   
กิน : สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ บนเรือสำราญ
พิเศษ : พัก 4 ดาว + พักบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน (ห้อง Seaview Cabin)

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  ดูไบ สต็อกโฮล์ม  แกมล่าสแตน  พิพิธภัณฑ์เรือวาซาสต็อกโฮล์ม  เมืองออสโล  ศาลาว่าการเมืองออสโล  อุทยานฟร็อกเนอร์  เมืองกอล  เมืองกู๊ดวาเก้น  ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด  FLAMSBANA TRAIN  เมืองเบอร์เก้น  ย่านบริกเก้น  ยอดเขาฟลอเยน  เมืองกอล  เมืองออสโล  ล่องเรือสำราญ DFDS  โคเปนเฮเก้น  ปราสาทโรเซนบอร์ก  อมาเลียนบอร์ก  ถนนสตรอยก์  ลิตเติ้ลเมอร์เมด  น้ำพุเกฟิออน  นูฮาวน์  ดูไบ  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**   


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม9-18 (วันแม่)119,900
สิงหาคม
9-18 (วันแม่)119,900
กันยายน13-22115,900
กันยายน
13-22115,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)     
2 ดูไบ-สต็อกโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Best Western Royal Star Hotel หรือเทียบเท่า
3 สต็อกโฮล์ม-เมืองออสโล-ศาลาว่าการเมืองออสโล Quality Hotel Expo หรือเทียบเท่า
4 อุทยานฟร็อกเนอร์-เมืองกอล Ustedalen Hotel หรือเทียบเท่า
5 เมืองกู๊ดวาเก้น-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-FLAMSBANA TRAIN-เมืองเบอร์เก้น Zander K Hotel หรือเทียบเท่า
6 เมืองเบอร์เก้น-ย่านบริกเก้น-ยอดเขาฟลอเยน-เมืองกอล Pers Hotel หรือเทียบเท่า
7 เมืองออสโล-เรือสำราญ DFDS พักบนเรือสำราญ SEAVIEW CABIN
8 โคเปนเฮเก้น-ปราสาทโรเซนบอร์ก-อมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์ Scandic Hvidovre หรือเทียบเท่า
9 ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-นูฮาวน์
10 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)     
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดูไบ-สต็อกโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • โรงแรม
 • Best Western Royal Star Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สต็อกโฮล์ม-เมืองออสโล-ศาลาว่าการเมืองออสโล
 • โรงแรม
 • Quality Hotel Expo หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานฟร็อกเนอร์-เมืองกอล
 • โรงแรม
 • Ustedalen Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองกู๊ดวาเก้น-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-FLAMSBANA TRAIN-เมืองเบอร์เก้น
 • โรงแรม
 • Zander K Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเบอร์เก้น-ย่านบริกเก้น-ยอดเขาฟลอเยน-เมืองกอล
 • โรงแรม
 • Pers Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองออสโล-เรือสำราญ DFDS
 • โรงแรม
 • พักบนเรือสำราญ SEAVIEW CABIN
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โคเปนเฮเก้น-ปราสาทโรเซนบอร์ก-อมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์
 • โรงแรม
 • Scandic Hvidovre หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-นูฮาวน์
 • โรงแรม
 • วันที่ 10
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม