fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN Japan Alps ชิราคาวาโกะ ทุ่งดอกพิงค์มอส (XJ) 6วัน 4คืน BT-KIX07-XJ – J0924382

รหัสทัวร์ : J0924382
เดินทาง : May 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN Japan Alps ชิราคาวาโกะ ทุ่งดอกพิงค์มอส (XJ) 6วัน 4คืน




ราคาเริ่มต้น

฿ 38,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้





ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเกียวโต  วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้ายาซากะ   มิตซุยเอ้าท์เล็ต  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  สะพานนาคะบาชิ   ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  เมืองโทยาม่า  เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ  เขาทาเทยาม่า  กำแพงหิมะ  เขื่อนคุโรเบะ  อิออน มอลล์  เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ  พิธีชงชาญี่ปุ่น  ช้อปปิ้งชินจูกุ

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานคันไซ  เมืองเกียวโต  วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้ายาซากะ   มิตซุยเอ้าท์เล็ต  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  สะพานนาคะบาชิ   ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  เมืองโทยาม่า  เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ  เขาทาเทยาม่า  กำแพงหิมะ  เขื่อนคุโรเบะ  อิออน มอลล์  เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ  พิธีชงชาญี่ปุ่น  ช้อปปิ้งชินจูกุ  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม28-2 มิ.ย.43,999
พฤษภาคม
28-2 มิ.ย.43,999



ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองเกียวโต • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้ายาซากะ • มิตซุยเอ้าท์เล็ต HASHIMA DAILY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • เมืองโทยาม่า APA HOTEL KANAZAWA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ • เขาทาเทยาม่า • กำแพงหิมะ • เขื่อนคุโรเบะ • อิออน มอลล์ HOTEL ROUTE INN MATSUMOTO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ • พิธีชงชาญี่ปุ่น • ช้อปปิ้งชินจูกุ INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
6 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองเกียวโต • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้ายาซากะ • มิตซุยเอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • เมืองโทยาม่า
 • โรงแรม
 • APA HOTEL KANAZAWA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ • เขาทาเทยาม่า • กำแพงหิมะ • เขื่อนคุโรเบะ • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • HOTEL ROUTE INN MATSUMOTO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ • พิธีชงชาญี่ปุ่น • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
 • โรงแรม