fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ทิวลิป ยืน 1 (XJ) 5วัน 3คืน NRT54 – J5424420

รหัสทัวร์ : J5424420
เดินทาง : Apr 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ทิวลิป ยืน 1 (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 35,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  ศาลเจ้าโคมิตาเคะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  สวนอุเอโนะ  ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : เมนู บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU / บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมเทศกาลดอกทิวลิป / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  นาริตะ  สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  ศาลเจ้าโคมิตาเคะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  สวนอุเอโนะ  ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นาริตะ  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน6-10 / 7-11/ 8-12 / 16-20 / 17-21 / 19-23 / 9-13 / 15-19 (วันสงกรานต์)37,999
10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 (วันสงกรานต์)45,999
21-25 / 22-26 / 24-2835,999
เมษายน
6-10 / 7-11/ 8-12 / 16-20 / 17-21 / 19-23 / 9-13 / 15-19 (วันสงกรานต์)37,999
10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 (วันสงกรานต์)45,999
21-25 / 22-26 / 24-2835,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 นาริตะ – สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ASIA KAWAGUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – ศาลเจ้าโคมิตาเคะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนอุเอโนะ – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
5 นาริตะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ – สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • ASIA KAWAGUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – ศาลเจ้าโคมิตาเคะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนอุเอโนะ – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม