fbpx

ทัวร์จีน ZHANGJIAJIE เป็นหนึ่งในใต้หล้า V.2 (VZ) 6วัน 5คืน DYG06 – CH5424277

รหัสทัวร์ : CH5424277
เดินทาง : May-Sep 2024
ระยะเวลา : 6D5N

ทัวร์จีน ZHANGJIAJIE เป็นหนึ่งในใต้หล้า V.2 (VZ) 6วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : จางเจียเจี้ย  อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย  เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือข้ามฝั่ง)  น้ำตกฟูหรงเจิ้น  เมืองโบราณเฟิ่งหวง  ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  ชมเมืองโบราณยามค่ำคืน  เมืองจางเจียเจี้ย  เทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจก+บันไดเลื่อน  OPTION ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว  หุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว)  สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า  ภูเขาฮาเลลูย่า  ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู  ตึกมหัศจรรย์ 72  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด  OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย  ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ด / ปิ้งย่างเกาหลี
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  ท่าอากาศยานต้าหยง  จางเจียเจี้ย  อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย  เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือข้ามฝั่ง)  น้ำตกฟูหรงเจิ้น  เมืองโบราณเฟิ่งหวง  ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  ชมเมืองโบราณยามค่ำคืน  เมืองจางเจียเจี้ย  เทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจก+บันไดเลื่อน  OPTION ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว  หุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว)  สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า  ภูเขาฮาเลลูย่า  ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู  ตึกมหัศจรรย์ 72  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด  OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย  ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย  ท่าอากาศยานต้าหยง  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) **ไม่รวมค่าวีซ่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม31-5 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)24,99922,999
พฤษภาคม
31-5 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)24,99922,999
มิถุนายน7-12 / 14-19 / 21-26 / 28-3 ก.ค.23,999
มิถุนายน
7-12 / 14-19 / 21-26 / 28-3 ก.ค.23,999
กรกฎาคม5-1023,999
19-24 (วันอาสาฬหบูชา)24,999
กรกฎาคม
5-1023,999
19-24 (วันอาสาฬหบูชา)24,999
สิงหาคม2-7 / 16-21 / 30-4 ก.ย.23,999
สิงหาคม
2-7 / 16-21 / 30-4 ก.ย.23,999
กันยายน6-11 / 13-18 / 20-2523,999
27-2 ต.ค.24,999
กันยายน
6-11 / 13-18 / 20-2523,999
27-2 ต.ค.24,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง – จางเจียเจี้ย IMPRESSION HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
2 อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย – เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือข้ามฝั่ง) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น XIANG RONG HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
3 เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมเมืองโบราณยามค่ำคืน FENGHUANG GUOBIN HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
4 เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจก+บันไดเลื่อน – OPTIONชมโชว์นางจิ้งจอกขาว ZI JIN HUASHE HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
5 หุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว) – สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า – ภูเขาฮาเลลูย่า – ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ตึกมหัศจรรย์ 72 ZI JIN HUASHE HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
6 พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด – OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย –ท่าอากาศยานต้าหยง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง – จางเจียเจี้ย
 • โรงแรม
 • IMPRESSION HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย – เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือข้ามฝั่ง) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น
 • โรงแรม
 • XIANG RONG HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมเมืองโบราณยามค่ำคืน
 • โรงแรม
 • FENGHUANG GUOBIN HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจก+บันไดเลื่อน – OPTIONชมโชว์นางจิ้งจอกขาว
 • โรงแรม
 • ZI JIN HUASHE HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว) – สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า – ภูเขาฮาเลลูย่า – ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ตึกมหัศจรรย์ 72
 • โรงแรม
 • ZI JIN HUASHE HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด – OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย –ท่าอากาศยานต้าหยง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม