Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า เกียวโต ฟูจิ ราคาถูก Japan Tour เส้นทางยอดฮิต ที่เที่ยวสุดคุ้ม แนะนำสำหรับลูกค้าที่เดินทางครั้งแรก เดินทางไม่ย้อนไปย้อนมา เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Tokyo Kyoto Osaka

รายการทัวร์โตเกียว โอซาก้า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanscootJ0517115 ทัวร์ญี่ปุ่น  ซาวาระ วัดอาซาคุสะ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) ช้อปปิ้ง ชินจูกุ วนอุทยานฮาโก่เน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที หุบเขาโอวา ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค นาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ  นาโกย่า โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ช้อปปิ้งอิออนมอล์ล สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) +อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด+ Free wi fi on bus

สายการบิน Scoot Air
วันเดินทาง: 27 กันยายน-1 ตุลาคม 60 ราคา: 29,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ2817144 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ  ผ่านชมโตเกียว สกายทรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ  ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ  นาโกย่า  ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ ชินไซบาชิ  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)  แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 12-16, 26-30, 27-31 ตุลาคม 60 ราคา: 45,900.-
วันเดินทาง:
19-23, 20-24 ตุลาคม 60 ราคา: 47,900.-

วันเดินทาง: 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 พฤศจิกายน 60 ราคา: 45,900.-

วันเดินทาง: 2-6, 7-11, 20-24 ธันวาคม 60 ราคา: 47,900.-
วันเดินทาง:
13-17 ธันวาคม 60 ราคา: 45,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ2817145 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟุชิมิ อินาริ ปราสาททอง นาโงย่า นาโกย่า สเตชั่น นาโงย่า ทะเลสาบฮามานะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) หรือ ลานสกี ฟูจิเทน พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) วัดนาริตะซัน ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 2-7, 8-13, 15-20, 23-28 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 60 ราคา: 47,900.-

วันเดินทาง: 1-6, 6-11, 21-26 ธันวาคม 60 ราคา: 49,900.-
วันเดินทาง:
13-18 ธันวาคม 60 ราคา: 47,900.-

Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ0517102 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า ภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค โกเทมะเอ้าเล็ต โมโตสุ วนอุทยานฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ เมืองซาวาระ  วัดอาซะกุซ่าคันนอน สกาย ทรี ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งย่านโอโมเตสซันโดะ ฮาราจูกุ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)
อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 28 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 60 าคา: 37,900.- (ปรับราคาจาก 39,900 บาท) (เต็มกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น