Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า เกียวโต ฟูจิ ราคาถูก Japan Tour เส้นทางยอดฮิต ที่เที่ยวสุดคุ้ม แนะนำสำหรับลูกค้าที่เดินทางครั้งแรก เดินทางไม่ย้อนไปย้อนมา เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Tokyo Kyoto Osaka

รายการทัวร์โตเกียว โอซาก้า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanAir Asia XJ281832 ทัวร์ญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์ราเม็ง พระพุทธรูปไดบุทสึ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ กระเช้าคาจิ คาจิ ลานสกี พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว แช่ออนเซ็นธรรมชาติ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ นาโกย่า ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า เกียวโต ปราสาททอง ชินไซบาชิ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 30 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ / 31 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 25,999.- (ปรับลดจาก 30,999.-)
วันเดินทาง:
 7-12 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 25,999.- (ปรับลดจาก 29,955.-)
วันเดินทาง:
14-19, 20-25 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 30,955.-
วันเดินทาง:
7-12, 13-18 มีนาคม 61 ราคา: 31,955.-

Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ051810 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ คันไซ  เกียวโต วัดคิโยมิสึ  ปราสาททองคินคาคุจิ  ช้อปปิ้งซาคาเอะ  นาโกย่า  ทะเลสาบปลาไหล  ไร่สตอเบอร์รี่  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท  อิซาว่า  FUJI TEN SKI RESORT  โอชิโนะฮัคไค (หรือชมเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ)  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซะกุซ่า  โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ฮาราจูกุ  โอไดบะ  ฮาเนดะ สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % + Free wifi on bus / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ “โอนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
 22-27 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 43,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ281801 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  ไร่สตรอเบอร์รี่  วัดอาซากุสะ  ผ่านชมโตเกียว สกายทรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ กระเช้าคาจิ คาจิ  ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  แช่ออนเซ็นธรรมชาติ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ  นาโกย่า  ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า  เกียวโต  ปราสาททอง ปราสาทโอซาก้า  ชินไซบาชิ  สนามบินโอซาก้า (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 6-11, 7-12, 14-19, 20-25, 21-26 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 35,900.-
วันเดินทาง:
27 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม / 28 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 61 ราคา: 37,900.-

วันเดินทาง:
6-11, 7-12, 13-18, 14-19 มีนาคม 61 ราคา: 35,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ281858 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  พระพุทธรูปไดบุทสึ  สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค แช่ออนเซ็นธรรมชาติ สวนดอกไม้ฮามะมะสึ  ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ  นาโกย่า  ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า  เกียวโต  ปราสาททอง  ปราสาทโอซาก้า  ชินไซบาชิ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
27 มีนาคม-2 เมษายน / 28 มีนาคม-3 เมษายน 61 ราคา: 39,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ451849 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  ย่านชินจูกุ  ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  โอวาคุดานิ (BUS)  ทะเลสาบปลาไหล  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )  ปราสาททองคินคาคุจิ  เมืองอาราชิยาม่า  รถไฟสายโรแมนติก  ป่าไผ่  สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  ริงคุเอาท์เล็ท  อิออนพลาซ่า (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) Free wifi on bus

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 
27 มีนาคม-1 เมษายน / 29 มีนาคม-3 เมษายน 61 ราคา: 41,900.-
วันเดินทาง: 6-11 เมษายน 61 (วันจักรี) ราคา: 41,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ281857 ทัวร์ญี่ปุ่น พระพุทธรูปไดบุทสึ สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค แช่ออนเซ็นธรรมชาติ สวนดอกไม้ฮามะมะสึ  ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ นาโกย่า ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน ปราสาททอง ปราสาทโอซาก้า ชินไซบาชิ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 20-25, 21-26 มีนาคม 61 ราคา: 35,900.-
วันเดินทาง: 3-8, 4-9, 24-29, 25-30 เมษายน 61 ราคา: 37,900.-
วันเดินทาง: 
10-15, 11-16, 12-17, 13-18 เมษายน 61 ราคา: 39,900.-
วันเดินทาง: 
14-19 เมษายน 61 ราคา: 47,900.-
วันเดินทาง: 
17-22, 18-23 เมษายน 61 ราคา: 35,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ451841 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ หรือ สนามบินนาริตะ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  ย่านชินจูกุ  ชมทุ่งทิวลิป CHIBA TULIP FESTIVAL  หรือ โอชิโนะ ฮัคไค  ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  โอวาคุดานิ (BUS)  ทะเลสาบปลาไหล  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )  ปราสาททองคินคาคุจิ  เมืองอาราชิยาม่า  รถไฟสายโรแมนติก+ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต  อิออนพลาซ่า (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) Free wifi on bus

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
29 มีนาคม-3 เมษายน 61 ราคา: 49,900.-
วันเดินทาง: 
3-8, 4-9 เมษายน 61 ราคา: 49,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ451843 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  ย่านชินจูกุ  โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  โอวาคุดานิ (BUS)  ทะเลสาบปลาไหล  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )  ปราสาททองคินคาคุจิ  เมืองอาราชิยาม่า  รถไฟสายโรแมนติก+ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ ศาลเจ้ายาซากะ ย่านกิออง  เมืองนารา  วัดโทไดจิ  ย่านชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า  ริงคุเอาท์เล็ท  อิออนพลาซ่า (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) Free wifi on bus

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
29 มีนาคม-3 เมษายน 61 ราคา: 54,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ451842 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า หมู่บ้านนินจาอิงะ  ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ศาลเจ้ายาซากะ+ย่านกิออง ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )  ปราสาททองคินคาคุจิ  เมืองอาราชิยาม่า  รถไฟสายโรแมนติก+ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  เมืองนารา  วัดโทไดจิ  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ทะเลสาบปลาไหล  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  โอวาคุดานิ (BUS)  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ  ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  ย่านชินจูกุ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) Free wifi on bus

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
3-9 เมษายน 61 (วันจักรี) ราคา: 55,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ521840 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) กระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบฮามานะ นาโกย่า เทศกาล Nabana no Sato Winter Illumination ข้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า เกียวโต คินคะคุจิ ฟุชิมิอินาริ โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เอ๊กซ์โปซิตี้ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)  Free wifi on bus /พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 
19-23 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 35,888.-
วันเดินทาง: 
1-5, 9-13, 15-19, 23-27 กุมภาพันธ์/ 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 61 ราคา: 39,888.-
วันเดินทาง:
 17-21 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 36,888.-
วันเดินทาง:
7-11, 11-15, 13-17, 21-25 กุมภาพันธ์/ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 61 ราคา: 38,888.-
วันเดินทาง:
1-5, 5-9, 11-15, 13-17, 19-23 มีนาคม 61 ราคา: 37,888.-
วันเดินทาง:
3-7, 9-13, 17-21, 21-25 มีนาคม 61 ราคา: 38,888.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น