Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า เกียวโต ฟูจิ ราคาถูก Japan Tour เส้นทางยอดฮิต ที่เที่ยวสุดคุ้ม แนะนำสำหรับลูกค้าที่เดินทางครั้งแรก เดินทางไม่ย้อนไปย้อนมา เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Tokyo Kyoto Osaka

รายการทัวร์โตเกียว โอซาก้า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanThai AirwaysJ2817144 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ  ผ่านชมโตเกียว สกายทรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ  ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ  นาโกย่า  ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ ชินไซบาชิ  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)  แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 12-16, 26-30, 27-31 ตุลาคม 60 ราคา: 45,900.-
วันเดินทาง:
19-23, 20-24 ตุลาคม 60 ราคา: 47,900.-

วันเดินทาง: 8-12, 15-19, 22-26 พฤศจิกายน 60 ราคา: 45,900.-

วันเดินทาง: 2-6, 7-11, 20-24 ธันวาคม 60 ราคา: 47,900.-
วันเดินทาง:
13-17 ธันวาคม 60 ราคา: 45,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ2817145 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟุชิมิ อินาริ ปราสาททอง นาโงย่า นาโกย่า สเตชั่น นาโงย่า ทะเลสาบฮามานะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) หรือ ลานสกี ฟูจิเทน พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) วัดนาริตะซัน ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 2-7, 8-13, 15-20, 23-28 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 60 ราคา: 47,900.-

วันเดินทาง: 1-6, 6-11, 21-26 ธันวาคม 60 ราคา: 49,900.-
วันเดินทาง:
13-18 ธันวาคม 60 ราคา: 47,900.-

Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ5217174 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) กระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบฮามานะ นาโกย่า ข้อปปิ้งซาคาเอะ  นาโกย่า เกียวโต คินคะคุจิ ฟุชิมิอินาริ โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เอ๊กซ์โปซิตี้ สนามบินคันไซ โอซาก้า สนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 
10-14, 11-15 ตุลาคม / 28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน / 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 60 ราคา: 37,888.-
วันเดินทาง: 
16-20, 17-21 ตุลาคม 60 ราคา: 38,888.-
วันเดินทาง: 
23-27, 24-28 ตุลาคม 60 ราคา: 39,888.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ0517186 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ คันไซ  เกียวโต  ปราสาททองคินคาคุจิ  สะพานโทเกตสึเคียว  ศาลเจ้าคิฟุเนะ  นาโกย่า  ช้อปปิ้งซาคาเอะ  นาโกย่า  วนอุทยานฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท  ยามานาชิ  อิซาว่า  เจดีย์ชูเรโตะ  โอชิโนะฮัคไค  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซะกุซ่า  โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ฮาราจูกุ  โอโมเตะซันโดะ  โอไดบะ  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์" + แช่ออนเซ็น / free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 6-11, 15-20 ธันวาคม 60 ราคา: 43,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น