fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ชิราคาวาโกะ Japan Alps คามิโคจิ พิงค์มอส (TG) 7วัน 4คืน BT-KIX04-TG – J0924437

รหัสทัวร์ : J0924437
เดินทาง : May 2024
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ชิราคาวาโกะ Japan Alps คามิโคจิ พิงค์มอส (TG) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 55,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  สะพานนาคะบาชิ  เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ  เขาทาเทยาม่า  กำแพงหิมะ  เขื่อนคุโรเบะ  อิออน มอลล์  เมืองมัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  เมืองนากาโน่  อุทยานคามิโคจิ  ทะเลสาบสุวะ  เมืองยามานะชิ  เทศกาลทุ่งดอกพิ้งค์มอส  กิจกรรมชงชา  ช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : ชมกำแพงหิมะ + อุทยานคามิโคจิ + ดอก pinkmoss / พักออนเซ็น 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานคันไซ  วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  สะพานนาคะบาชิ  เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ  เขาทาเทยาม่า  กำแพงหิมะ  เขื่อนคุโรเบะ  อิออน มอลล์  เมืองมัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  เมืองนากาโน่  อุทยานคามิโคจิ  ทะเลสาบสุวะ  เมืองยามานะชิ  เทศกาลทุ่งดอกพิ้งค์มอส  กิจกรรมชงชา  ช้อปปิ้งชินจูกุ  สนามบินฮาเนดะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม28-3 มิ.ย. / 30-5 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)55,999
พฤษภาคม
28-3 มิ.ย. / 30-5 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)55,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ CYPRESS GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • สะพานนาคะบาชิ HOTEL MYSTAY KANAZAWA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ • เขาทาเทยาม่า • กำแพงหิมะ • เขื่อนคุโรเบะ • อิออน มอลล์ PREMIER HOTEL MATSUMOTO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 เมืองมัตสึโมโต้ • ปราสาทมัตสึโมโต้ • เมืองนากาโน่ • อุทยานคามิโคจิ • ทะเลสาบสุวะ FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
6 เมืองยามานะชิ • เทศกาลทุ่งดอกพิ้งค์มอส • กิจกรรมชงชา • ช้อปปิ้งชินจูกุ • สนามบินฮาเนดะ
7 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ
 • โรงแรม
 • CYPRESS GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • สะพานนาคะบาชิ
 • โรงแรม
 • HOTEL MYSTAY KANAZAWA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ • เขาทาเทยาม่า • กำแพงหิมะ • เขื่อนคุโรเบะ • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • PREMIER HOTEL MATSUMOTO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมัตสึโมโต้ • ปราสาทมัตสึโมโต้ • เมืองนากาโน่ • อุทยานคามิโคจิ • ทะเลสาบสุวะ
 • โรงแรม
 • FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองยามานะชิ • เทศกาลทุ่งดอกพิ้งค์มอส • กิจกรรมชงชา • ช้อปปิ้งชินจูกุ • สนามบินฮาเนดะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
 • โรงแรม