fbpx
พบ 8 แพ็คเกจ

รายการทัวร์เนเธอร์แลนด์ (เฉพาะเส้นทางทัวร์เนเธอร์แลนด์ ฮอลแลนด์ + ประเทศอื่นๆ) และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU282018
ระยะเวลา : 9D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน  มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต  จัตุรัสโรเมอร์  โบสถ์เซนต์นิโคลาส  น้ำพุแห่งความยุติธรรม  ศาลาว่าการเมืองแฟรงก์เฟิร์ตหลังเก่า  เมืองโคโลญ  มหาวิหารโคโลญ หมู่บ้านกีธูร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์  ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น  เมืองอัมสเตอร์ดัม  ล่องเรือหลังคากระจก  สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี  โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น ย่านดัมสแควร์  อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  เมืองรอตเทอร์ดัม  บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส  ศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม  เมืองแอนท์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป  โบสถ์แห่งเจ้าหญิง  เมืองบรัสเซลส์  อะตอมเมี่ยม  รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส  จัตุรัสกรองด์ปลาซ  โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก  เมืองบรูจจ์  จัตุรัสเดอะมาร์ค  หอระฆัง  ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์  เมืองลีล ประเทศฝรั่งเศส เมืองปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล  หอไอเฟล  จัตุรัสทรอคคาเดโร่  ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด  ถนนช็อง เซลีเซ  จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล  ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล  สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3  โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย มหาวิหาร ซาเคร เกอร์  สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**
ช้อป : ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ ตลาดโกรท มาร์ค ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท ถนนช็อง เซลีเซ ย่านเลอ มาเร่ส์ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
กิน : ขาหมูเยอรมัน
พิเศษ : บินเข้าแฟรงเฟิร์ต บินกลับจากปารีส ไม่ย้อนทาง / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส บินตรง การบินไทย 9วัน 6คืน

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU282023
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส  ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล  หอไอเฟล  จัตุรัสทรอคคาเดโร่  ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด  ถนนช็อง เซลีเซ  ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล  จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล  สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์  สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3  โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย ย่านเลอ มาเร่ส์  มหาวิหาร ซาเคร เกอร์  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พระราชวังแวร์ซายส์ เมืองลีล เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม  จัตุรัสเดอะมาร์ค  หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์  ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์  เมืองเกนต์  หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองเกนต์  โบสถ์เซนต์บราโว่  ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์  เมืองแอนท์เวิร์ป ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป  โบสถ์แห่งเจ้าหญิง  เมืองบรัสเซลส์  อะตอมเมียม  รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส  จัตุรัสกรองด์ ปลาซ  โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก  ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก  สะพานสมัยโรมัน  โบสถ์โนเตรอะดาม  เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน  มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ หมู่บ้านกีธูร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์  ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น  เมืองลิซเซ่  เทศกาลดอกทิวลิป หรือ เทศกาลเคอเคนฮอฟ  เมืองอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก  สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี  โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**
ช้อป : ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน ตลาดโกรท มาร์ค
กิน : หอยเอสคาโก้
พิเศษ : เทศกาลเคอเคนฮอฟ จัดเพียงปีละครั้ง

ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เทศกาลเคอเคนฮอฟ จัดเพียงปีละครั้ง สายการบิน 5 ดาว

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU282027
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส  ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล  สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3  หอไอเฟล  จัตุรัสทรอคคาเดโร่  ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด  ถนนช็อง เซลีเซ  ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล  จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล  โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย  ย่านเลอ มาเร่ส์  มหาวิหาร ซาเคร เกอร์  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พระราชวังแวร์ซายส์ เมืองลีล เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม  จัตุรัสเดอะมาร์ค  หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์  ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์  เมืองเกนต์  หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองเกนต์  โบสถ์เซนต์บราโว่  ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์  เมืองแอนท์เวิร์ป ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป  โบสถ์แห่งเจ้าหญิง  เมืองบรัสเซลส์  อะตอมเมียม  รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส  จัตุรัสกรองด์ ปลาซ  โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน  มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ  เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์  หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ ล่องเรือหลังคากระจก  สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี  โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ  หมู่บ้านกีธูร์น  ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท**
ช้อป : ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน ตลาดโกรท มาร์ค
กิน : หอยเอสคาโก้
พิเศษ : ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น 

ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU282004
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล  หอไอเฟล  จัตุรัสทรอคคาเดโร่  ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล  จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล  สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์  สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3  โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย ย่านเลอ มาเร่ส์  มหาวิหาร ซาเคร เกอร์  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  พระราชวังแวร์ซายส์ เมืองลีล เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม  จัตุรัสเดอะมาร์ค  หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์  ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์  เมืองเกนต์  หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองเกนต์  โบสถ์เซนต์บราโว่  ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์  เมืองแอนท์เวิร์ป ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป  โบสถ์แห่งเจ้าหญิง  เมืองบรัสเซลส์  อะตอมเมียม  จัตุรัสกรองด์ ปลาซ  โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก  เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก  ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก  สะพานสมัยโรมัน  โบสถ์โนเตรอะดาม  เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน  มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ  เมืองลิซเซ่ ประเทศเนเธอร์แลนด์  เทศกาลดอกทิวลิป หรือ เทศกาลดอกเคอเคนฮอฟ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์  เมืองอัมสเตอร์ดัม  หมู่บ้านกีธูร์น  ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น  ล่องเรือหลังคากระจก  สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี  โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น -พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**
ช้อป : ถนนช็อง เซลีเซ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน ตลาดโกรท มาร์ค
พิเศษ : เทศกาลดอกทิวลิป หรือ เทศกาลดอกเคอเคนฮอฟ ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น  ล่องเรือหลังคากระจก

ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ชมเทศกาลดอกทิวลิป จัดเพียงปีละครั้ง

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU282005
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส  ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน  หอไอเฟล  จัตุรัสทรอคคาเดโร่  ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล  จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล  สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์  สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3  โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย  ย่านเลอ มาเร่ส์  มหาวิหาร ซาเคร เกอร์  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พระราชวังแวร์ซายส์ เมืองลีล เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม  จัตุรัสเดอะมาร์ค  หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์  ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์  เมืองเกนต์  หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองเกนต์  โบสถ์เซนต์บราโว่  ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์  เมืองแอนท์เวิร์ป ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป  โบสถ์แห่งเจ้าหญิง  เมืองบรัสเซลส์  อะตอมเมียม  จัตุรัสกรองด์ ปลาซ  โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก  เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก  ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก  สะพานสมัยโรมัน  โบสถ์โนเตรอะดาม  เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน  มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ  หมู่บ้านกีธูร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์  ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น  เมืองอัมสเตอร์ดัม  จัตุรัสดัมสแควร์  ย่านงานศิลป์และของเก่า หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์  ล่องเรือหลังคากระจก  สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี  โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**
ช้อป : ถนนช็อง เซลีเซ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน ตลาดโกรท มาร์ค ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล
พิเศษ : ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือหลังคากระจก ช้อปปิ้งจุใจ

ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ล่องเรือ + ช้อปปิ้งจุใจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU282012
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกีธูร์น  ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน มหาวิหารโคโลญ  เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต  จัตุรัสโรเมอร์  โบสถ์เซนต์นิโคลาส  น้ำพุแห่งความยุติธรรม  ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต  เมืองไฮเดิลแบร์ค ประเทศเยอรมัน  มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค  ประตูเมืองโบราณ  สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิลแบร์ค  ปราสาทไฮเดิลแบร์ค  ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค  โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์  เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก  ย่านเมืองเก่า เมืองลักเซมเบิร์ก  สะพานสมัยโรมัน  วิหารนอเทรอดาม แห่งเมืองลักเซมเบิร์ก เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม  จัตุรัสเดอะมาร์ค  หอระฆัง  ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์  เมืองบรัสเซลส์  อะตอมเมี่ยม  รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส  จัตุรัสกรองด์ปลาซ  โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก  เมืองแอนท์เวิร์ป เมืองลิซเซ่ ประเทศเนเธอร์แลนด์  เทศกาลดอกทิวลิป  เมืองอัมสเตอร์ดัม  ล่องเรือหลังคากระจก  สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี  โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**
ช้อป : ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์
พิเศษ : เทศกาลดอกทิวลิป เคอเคนฮอฟ จัดเพียงปีละครั้ง

ทัวร์ยุโรปตะวันตก เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เข้าร่วมงานเทศกาลดอกทิวลิป เคอเคนฮอฟ จัดเพียงปีละครั้ง

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU282011
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านกีธูร์น  ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน มหาวิหารโคโลญ  เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต  จัตุรัสโรเมอร์  โบสถ์เซนต์นิโคลาส  น้ำพุแห่งความยุติธรรม  ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต  เมืองไฮเดิลแบร์ค  มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค  ประตูเมืองโบราณ  สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิลแบร์ค  ปราสาทไฮเดิลแบร์ค  ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค  โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์  เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก  ย่านเมืองเก่า เมืองลักเซมเบิร์ก  สะพานสมัยโรมัน  วิหารนอเทรอดาม แห่งเมืองลักเซมเบิร์ก เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม  จัตุรัสเดอะมาร์ค  หอระฆัง  ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์  เมืองบรัสเซลส์  อะตอมเมี่ยม  รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส  จัตุรัสกรองด์ปลาซ  โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก  เมืองแอนท์เวิร์ป  เมืองอัมสเตอร์ดัม  หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์  ล่องเรือหลังคากระจก  สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี  โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**
ช้อป : ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ 
พิเศษ : ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น / ล่องเรือหลังคากระจก 

ทัวร์ยุโรปตะวันตก เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม บินตรง