EuropeSingapore AirlinesEU281958 ทัวร์ยุโรป สิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน  เขตเมืองเก่าของเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน  ป้อมปราการชาฟฟ์เฮาเซิน -น้ำตกไรน์  เมืองเบิร์น  บ่อหมีสีน้ำตาล  ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์  ประตูเมืองโบราณ  น้ำพุปีศาจกินเด็ก  หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  ศาลาว่าการเมือง  โบสถ์มุนสเตอร์   เมืองกรินเดิลวัลท์  สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน  นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา  สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์  สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค  ยอดเขาจุงเฟรา  ถ้ำน้ำแข็งพันปี  ลานสฟิงซ์  ธารน้ำแข็ง  ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป  สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค  นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน  สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์  เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน  เมืองอินเทอลาเก้น  ทะเลสาบทูน  ทะเลสาบเบรียนซ์  ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ จุดที่สูงที่สุดของเมืองอินเทอลาเก้น โดยรถไฟฟ้าไต่เขา  ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์  ระเบียงสามเหลี่ยมลอยฟ้า  ยอดเขาไอเกอร์  ยอดเขาเมิ้นซ์  ยอดเขาจุงเฟรา (มุมไกล)  ทะเลสาบทูน และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (มุมสูง)  เมืองสแตน  สถานีรถรางไฟฟ้าท้องถิ่น สถานีเดรสซีล บานธ์ สู่ สถานีคาบริโอ บานธ์  ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น โดยกระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุน คาบริโอ้  ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น  เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล  เมืองซุก  เมืองซูริค  โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์  โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์  โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์  ป้อมปราการลินเดนฮอฟ  เขตนีเดอร์ดอร์ฟ  ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  ถนนออกัสตินเนอร์กาส (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ !! เมนูชิสฟองดูว์ / ทานอาหารในภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา / ภัตตาคารบนยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**

สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
วันเดินทาง:
11-17 สิงหาคม 62 ราคา: 62,999.-
วันเดินทาง:
15-21 กันยายน 62 ราคา: 58,999.-
วันเดินทาง: 13-19 ตุลาคม 62 ราคา: 62,999.-