Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก Japan Tour เที่ยวแบบคุ้มสุดๆ อาหารอร่อย ไกด์บริการดี ตลอดปี 2559 ทางบริษัท มีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นหลากหลายเส้นทาง อาทิ โตเกียว เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า ฟูกุโอกะั ฮอกไกโด ภูเขาไฟฟูจิ และอื่นๆ และรับจัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ด้วยทีมงานมืออาชีพ เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Japan

รายการทัวร์ญี่ปุ่น และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

Japan
scootJ2816155 TOKYO
นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี พระราชวังอิมพีเรียล ช้อปปิ้งชินจูกุ เมืองคาวาโกเอะ ถนนคุราซึคุระ หอนาฬิการโทคิโนะคาเนะ ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช โอไดบะ อิออน อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน)
(ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) **ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ**

สายการบิน SCOOT
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 8-12, 14-18 สิงหาคม 59 ราคา: 19,900.- (ปรับราคา)
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-6, 6-10, 16-20, 20-24, 22-26 สิงหาคม/ 28 สิงหาคม-1 กันยายน 59 ราคา: 18,900.- (ปรับลดราคาจาก 19,900.-)

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-7, 5-9, 17-21, 19-23 กันยายน/ 27 กันยายน-1 ตุลาคม 59 ราคา: 19,900.- (ปรับราคา)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2816167 TOKYO นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะ ฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 29 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 59 ราคา: 21,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-9, 24-28, 25-29, 26-30 สิงหาคม/ 31 สิงหาคม-4 กันยายน 59 ราคา: 21,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-15, 12-16 สิงหาคม 59 ราคา: 25,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-5, 2-6, 7-11, 8-12, 9-13, 14-18 กันยายน 59 ราคา: 23,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanscootJ2816159 TOKYO นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะ ฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ โตเกียว ศาลเจ้าเมจิ ฮาราจูกุ โอไดบะ อิออน
(ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) **ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ**

สายการบิน SCOOT
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 59 ราคา: 24,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 18-22, 24-28 สิงหาคม 59 ราคา: 24,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-5, 7-11, 9-13, 13-17, 15-19, 21-25 กันยายน 59 ราคา: 24,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

japanAir Asia XJ2816108 TOKYO นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะ ฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้านำเที่ยว) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 28 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 59 ราคา: 26,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-7, 4-8, 5-9, 17-21, 19-23 สิงหาคม 59 ราคา: 26,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0516127 TOKYO เอออน พลาซ่า นาริตะ อิสระท่องเที่ยว & ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี” (ไม่มีรถบัสและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ปล่อยอิสระตามอัทยาศัยเต็มวัน) ภูเขาไฟฟูจิ เก็บผลไม้ตามฤดูกาล บลูเบอร์รี่” โกเทมบะ เอ้าท์เลท วัดอาซะกุซ่าคันนอน หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ ฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์+ONSEN

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-15 สิงหาคม 59 ราคา: 35,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0516141 TOKYO สนามบินนาริตะ เอออน พลาซ่า นาริตะ วัดอาซะกุซ่าคันนอน โตเกียว สกาย ทรี โกเทมะเอ้าเล็ท ภูเขาไฟฟูจิ เก็บผลไม้ตามฤดูกาล “บลูเบอร์รี่” โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์+ONSEN

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 25-29 สิงหาคม 59 ราคา: 33,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ0516120 TOKYO กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) นาริตะ อิสระท่องเที่ยว & ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี”(อิสระเต็มวัน ไม่มีรถบัส และไม่มีหัวหน้านำเทียว อิสระเดินทางเอง ตามอัทยาศัย) ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค โกเทมบะ เอ้าท์เลท วัดอาซะกุซ่า โตเกียว สกาย ทรี (จุดถ่ายรูป) ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์+ONSEN

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 27-31 ตุลาคม 59 ราคา: 30,900.-

Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0516145 TOKYO-FUJI-NARITA กรุงเทพฯ สนามบินนาริตะ เอออน พลาซ่า นาริตะ วัดอาซะกุซ่าคันนอน โตเกียว สกาย ทรี โกเทมะเอ้าเล็ต ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) +อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว”

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 28 กันยายน-2 ตุลาคม 59 ราคา: 33,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ2816162 TOKYO นาริตะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) EARTH QUAKE MUSEUM โตเกียว วัดอาซากุสะ ชินจูกุ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน วัดนาริตะ ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์+ONSEN

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-11, 14-18 ตุลาคม/ 28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 59 ราคา: 43,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-24, 21-25, 22-26 ตุลาคม 59 ราคา: 45,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 พฤศจิกายน 59 ราคา: 43,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-5, 2-6, 9-13, 10-14 ธันวาคม 59 ราคา: 45,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 16-20 ธันวาคม 59 ราคา: 43,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 23-27 ธันวาคม 59 ราคา: 47,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2816150 TOKYO นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น +ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-6, 9-13, 15-19, 16-20 ตุลาคม/ 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน/ 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 59 ราคา: 29,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 6-10, 12-16, 13-17, 14-18, 26-30, 27-31ตุลาคม/ 28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 59 ราคา: 30,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 19-23 ตุลาคม 59 ราคา: 33,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ตุลาคม 59 ราคา: 35,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-9, 6-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 26-30 พฤศจิกายน/ 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 59 ราคา: 29,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-6, 3-7, 4-8, 9-13, 10-14, 11-15, 16-20, 17-21, 18-22, 23-27, 24-28, 25-29 พฤศจิกายน/ 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 59 ราคา: 30,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2816153 TOKYO นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ วัดนาริตะ อิออน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น+ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-5, 8-12, 15-19, 16-20 ตุลาคม/ 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน/ 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 59 ราคา: 31,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-9, 12-16, 13-17, 14-18, 26-30, 27-31 ตุลาคม/ 28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 59 ราคา: 32,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ตุลาคม 59 ราคา: 37,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanscootJ2816137 TOKYO นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะ ฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (อิสระเต็มวัน ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ปล่อยอิสระตามอัธยาศัย) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น +ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

สายการบิน SCOOT
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 27-31 กรกฎาคม/ 29 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 59 ราคา: 21,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-8, 10-14, 26-30 สิงหาคม 59 ราคา: 21,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-5, 3-7, 9-13, 11-15, 15-19, 17-21, 23-27, 25-29 ตุลาคม/ 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 59 ราคา: 29,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-9, 7-11, 13-17, 27-31 ตุลาคม 59 ราคา: 30,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 19-23 ตุลาคม 59 ราคา: 32,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 21-25 ตุลาคม 59 ราคา: 35,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

apanscootJ4416140 TOKYO สนามบินดอนเมือง นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด โกเทมบะเอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี (ด้านหน้า) ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” (ไม่มีรถให้บริการ   และ ไม่มีไกด์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อิ่มอร่อยวาไรตี้เมนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น+ อาบน้ำแร่ **ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ**

สายการบิน SCOOT
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-5, 3-7, 5-9, 7-11, 9-13, 13-17, 15-19, 17-21, 19-23, 21-25, 23-27, 25-29, 27-31 สิงหาคม/ 29 สิงหาคม-2 กันยายน/ 30 สิงหาคม-4 กันยายน 59 ราคา: 27,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-15 สิงหาคม 59 ราคา: 30,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-6, 4-8, 6-10, 8-12, 10-14, 12-16, 14-18, 16-20, 18-22, 20-24, 22-26, 24-28, 26-30 กันยายน/ 28 กันยายน-2 ตุลาคม/ 30 กันยายน-4 ตุลาคม 59 ราคา: 27,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-14 ตุลาคม 59 ราคา: 28,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-6, 4-8, 16-20, 18-22, 24-28 ตุลาคม 59 ราคา: 29,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 6-10, 8-12, 12-16, 14-18, 26-30 ตุลาคม/ 28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 59 ราคา: 30,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0216125 TOKYO นาริตะ เมืองเก่าซาวาระ ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอาท์เล็ท โอชิโนะ ฮัคไค ยามานากะโกะ ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งชินจูกุ สนามบินฮาเนดะ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-23 สิงหาคม 59 ราคา: 29,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-6, 17-20 กันยายน 59 ราคา: 29,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2816154 TOKYO นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น+ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-5, 2-6, 7-11, 8-12, 9-13 ธันวาคม 59 ราคา: 34,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-14, 11-15, 14-18, 15-19, 16-20 ธันวาคม 59 ราคา: 32,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 13-17, 17-21 ธันวาคม 59 ราคา: 31,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 23-27, 24-28, 25-29 ธันวาคม 59 ราคา: 39,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 29 ธันวาคม-2 มกราคม/ 30 ธันวาคม-3 มกราคม/ 31 ธันวาคม-4 มกราคม 60 ราคา: 49,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ0516142 TOKYO กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) สนามบินนาริตะ ไร่สตรอเบอร์รี่ Fuji Ten Snow Resort โกเทมบะ เอ้าท์เลท โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง นั่งรถไฟชินคันเซ็น 1 สถานี ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซะกุซ่าคันนอน โตเกียว สกาย ทรี (จุดถ่ายรูป) ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ & โอโมเตะซันโดะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 29 ธันวาคม–2 มกราคม 60 ราคา: 54,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ0516143 TOKYO กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) สนามบินนาริตะ อิสระท่องเที่ยว & ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี” (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน วัดอาซะกุซ่าคันนอน ถนนสายแป๊ะก๊วย โกเทมบะ เอ้าท์เลท ภูเขาไฟฟูจิ เอออน พลาซ่า สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-6, 9-13 ธันวาคม 59 ราคา: 37,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ0516144 TOKYO กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) สนามบินนาริตะ ไร่สตรอเบอร์รี่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) Fuji Ten Snow Resort ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิว Mt.Kachi Kachi โกเทมบะ เอ้าท์เลท วัดอาซะกุซ่าคันนอน ช้อปปิ้งชินจูกุ สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 30 ธันวาคม-3 มกราคม 60 ราคา: 57,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2816138 TOKYO นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะ ฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (อิสระเต็มวัน ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ปล่อยอิสระตามอัธยาศัย) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น +ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: กรกฎาคม 59 (เต็มทุกกรุ๊ป) ราคา: 25,900.- (ปรับลดราคา)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanscootJ2816118 OSAKA สนามบินดอนเมือง โอซาก้า ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิอินาริ ปราสาททอง ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ กรุงเทพฯ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) **ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ**

สายการบิน SCOOT
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 29-31 กรกฎาคม 59 ราคา: 15,900.- (ปรับลดราคาจาก 19,900.-)

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 12-14 สิงหาคม 59 ราคา: 22,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 19-21, 26-28 สิงหาคม 59 ราคา: 19,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 กันยายน/ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 59 ราคา: 19,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-9, 14-16 ตุลาคม 59 ราคา: 23,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanscootJ2816117 OSAKA กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โอซาก้า ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิอินาริ ปราสาททอง ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเทียว ปล่อยอิสระเต็มวัน) ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ กรุงเทพฯ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) **ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ**

สายการบิน SCOOT
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 31 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 59 ราคา: 19,900.- (ปรับลดราคาจาก 23,900.-)
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-10, 28-31 สิงหาคม 59 ราคา: 19,900.- (ปรับลดราคาจาก 23,900.-)

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 14-17 สิงหาคม 59 ราคา: 23,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 21-24 สิงหาคม 59 ราคา: 25,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 กันยายน 59 ราคา: 23,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-5, 9-12, 10-13 ตุลาคม 59 ราคา: 27,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

japanAir Asia XJ2816101 OSAKA KYOTO โอซาก้า เกียวโต หมู่บ้านโบราณคายาบูกิโน ซาโตะ วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิอินาริ เกียวโตสเตชั่น อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีไกด์นำเที่ยว) ปราสาทโอซาก้า นารา วัดโทไดจิ ช้อปปิ้งชินไชบาชิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ต โอซาก้า (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 27-31 กรกฎาคม 59 ราคา: 21,900.-(ปรับลดราคาจาก 28,900.-)
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-7 สิงหาคม 59 ราคา: 28,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 21-25 กันยายน 59 ราคา: 27,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0516171 หมู่บ้าน “ชิราคาวาโกะ” ทาคายาม่า อดีตจวนผู้ว่า ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ ชมใบไม้เปลี่ยนสี “เมืองคามิโคจิ” ดินแดนแห่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศญี่ปุ่น สะพานคัปปะ ปราสาทมัตสุโมโต้ ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว วัดอาซะกุซ่าคันนอน ช้อปปิ้งชินจูกุ สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park (นั่งรถไฟ) โอไดบะ (สะพานเรนโบว์ / หุ่นจำลองกั้นดั้ม) ฮาเนดะ ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์+ONSEN

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 21-26 ตุลาคม 59 ราคา: 52,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0516147 KOBE-KYOTO-OSAKA-NARA ภูเขาร็อคโกะ (เคเบิ้ลคาร์) หมู่บ้านยุโรปคิตะโนะ โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ เกียวโต เขตอะราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเกซึเคียว วัดคิโยมิสึ ย่านกิอออน โกเบ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งย่านอุเมดะ & ชินไซบาชิ โอซาก้า วัดโทไดจิ สวนสาธารณะนารา ริงกุ เอ้าท์เล็ท เอออน พลาซ่า คันไซ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) +อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว”

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 26-31 ตุลาคม 59 ราคา: 49,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0516161 KOBE-KYOTO-OSAKA-NARA โกเบ ภูเขาร็อคโกะ (เคเบิ้ลคาร์) หมู่บ้านยุโรปคิตะโนะ โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ เกียวโต เขตอะราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเกซึเคียว วัดคิโยมิสึ ย่านกิอออน โกเบ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งย่านอุเมดะ & ชินไซบาชิ โอซาก้า วัดโทไดจิ สวนสาธารณะนารา ริงกุ เอ้าท์เล็ท เอออน พลาซ่า คันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 19-24 พฤศจิกายน 59 ราคา: 47,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2816158 OSAKA โอซาก้า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า อิออน จัสโก้ นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ทาคายาม่า โทยาม่า เส้นทางสายโรแมนติค ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กิฟุ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-16, 15-20, 18-23, 25-30 ตุลาคม/ 29 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 59 ราคา: 43,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 22-27 ตุลาคม 59 ราคา: 45,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-6, 5-10, 8-13, 12-17, 15-20, 19-24, 22-27 พฤศจิกายน 59 ราคา: 45,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2816156 OSAKA ทตโตริ เนินทรายทตโตะริ พิพิธภัณฑ์ทราย พิพิธภัณฑ์โคนัน เมืองคุราชิกิ สะพานชิมะนะมิ ไคโดะ นั่งกระเช้าชมปราสาทมัตซึยามะ เมืองโดโงะ ออนเซ็น ช้อปปิ้งถนนโดโงะ ออนเซ็น โทคุชิมะ เมืองนารูโตะ นั่งเรือชมน้ำวนนารูโตะ ชินไซบาชิ อิออน โอซาก้า (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 12-16, 26-30 ตุลาคม 59 ราคา: 35,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 19-24 ตุลาคม 59 ราคา: 37,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27 พฤศจิกายน 59 ราคา: 37,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2816157 OSAKA TAKAYAMA โอซาก้า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า อิออน จัสโก้ นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ กิฟุ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-9, 13-17, 14-18, 27-31 ตุลาคม/ 28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 59 ราคา: 33,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-24, 21-25, 22-26 ตุลาคม 59 ราคา: 35,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-7, 4-8, 10-14, 11-15, 17-21, 18-22, 24-28, 25-29 พฤศจิกายน/ 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 59 ราคา: 35,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

kiyomisujalJ281699 นาโกย่า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาฉิ โอซาก้า อิสระเต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (สนุกสนานกับเครื่องเล่นตัวใหม่ THE WIZARDING WORLD OF แฮรี่ พอตเตอร์) ใส่ชุดนินจาถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) นารา วัดโทไดจิ นาโกย่า ช้อปปิ้งห้างอิออน (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: กรกฎาคม 59 (เต็มทุกกรุ๊ป) ราคา: 28,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0516135 TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA วัดอาซะกุซ่าคันนอน หอคอยโตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที ศาลเจ้าฮาโกเน่ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ เก็บผลไม้ตามฤดูกาล บลูเบอร์รี่” ทะเลสาบปลาไหล ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า เกียวโต วัดคิโยมิซึ ปราสาททอง โอซาก้า ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ คันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) +อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว”

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-15 สิงหาคม 59 ราคา: 44,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0516136 TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA วัดอาซะกุซ่าคันนอน หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที ศาลเจ้าฮาโกเน่ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ เก็บผลไม้ตามฤดูกาล บลูเบอร์รี่ ทะเลสาบปลาไหล นาโกย่า เกียวโต วัดคิโยมิซึ โอซาก้า ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ คันไซ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) +อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว”

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 24-29 สิงหาคม 59 ราคา: 39,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0516146 TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA นาริตะ เอออน พลาซ่า นาริตะ วัดอาซะกุซ่าคันนอน หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) ช้อปปิ้งชินจูกุ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที ศาลเจ้าฮาโกเน่ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทะเลสาบปลาไหล นาโกย่า เกียวโต วัดคิโยมิซึ โอซาก้า ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ คันไซ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) +อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว”

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-12 กันยายน 59 ราคา: 39,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ2816163 OSAKA TOKYO โอซาก้า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟุชิมิ อินาริ ปราสาททอง นาโงย่า สเตชั่น ทะเลสาบฮามานะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 EARTH QUAKE MUSEUM โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้ง ชินจูกุ โตเกียว อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) วัดนาริตะซัน ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-9, 11-16, 18-23, 25-30 ตุลาคม 59 ราคา: 47,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-25 ตุลาคม 59 ราคา: 49,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-6, 8-13, 15-20, 22-27 พฤศจิกายน/ 29 พฤศิจกายน-4 ธันวาคม 59 ราคา: 47,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 6-11, 10-15, 13-18 ธันวาคม 59 ราคา: 47,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-12, 20-25 ธันวาคม 59 ราคา: 49,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ2816166 OSAKA TOKYO โอซาก้า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟุชิมิ อินาริ ปราสาททอง นาโงย่า ช้อปปิ้งอิออน นาโงย่า ทะเลสาบฮามานะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ทภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 EARTH QUAKE MUSEUM โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้ง ชินจูกุ ศาลเจ้าเมจิ ฮาราจุกุ โอไดบะ สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 19-24, 20-25 ตุลาคม 59 ราคา: 49,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2816151 TOKYO -OSAKA นาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียว สกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) EARTH QUAKE MUSEU หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ นาโกย่า ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ปราสาทโอซาก้า ชินไซบาชิ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น +ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-9 ตุลาคม 59 ราคา: 35,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-16, 25-30 ตุลาคม 59 ราคา: 37,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 18-23, 19-24 ตุลาคม 59 ราคา: 39,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-6, 8-13, 15-20, 22-27 พฤศจิกายน/ 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 59 ราคา: 37,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 30 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 59 ราคา: 39,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 6-11, 7-12 ธันวาคม 59 ราคา: 39,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 13-18 ธันวาคม 59 ราคา: 37,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-25, 21-26 ธันวาคม 59 ราคา: 45,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 28 ธันวาคม-2 มกราคม/ 29 ธันวาคม-3 มกราคม/ 30 ธันวาคม-4 มกราคม 60 ราคา: 55,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0516131 NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO-IBARAKI นารา วัดโทไดจิ เกียวโต วัดคิโยมิสึ ปราสาททอง นาโกย่า ภูเขาไฟฟูจิ โกเทมบะ เอ้าท์เลท ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิว Mt.Kachi Kachi วัดอาซะกุซ่าคันนอน ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park (นั่งรถไฟ) โอไดบะ (สะพานเรนโบว์ / หุ่นจำลองกั้นดั้ม) ฮาเนดะ ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ โอนเซ็น (ONZEN) +ขาปูยักษ์ ร่วมสะสมไมล์กับStar Alliances 50 %

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-25 ตุลาคม 59 ราคา: 51,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0216126 TOKYO OSAKA นาริตะ เมืองเก่าซาวาระ โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอาท์เล็ท ยามานากะโกะ ภูเขาไฟฟูจิ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮัคไค นาโงย่า ช้อปปิ้งอิออน นาโงย่า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ชินไซบาฉิ สนามบินคันไซ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 27-31 กรกฎาคม 59 ราคา: 36,500.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-14, 24-28 สิงหาคม 59 ราคา: 36,500.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 14-18, 21-25 กันยายน 59 ราคา: 36,500.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2816152 OSAKA-TOKYO คันไซ เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่5 EARTH QUAKE MUSEUM โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน วัดนาริตะ ช้อปปิ้งอิออน สนามบินนาริตะ ดอนเมือง (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น +ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 18-23, 19-24 ตุลาคม 59 ราคา: 45,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 30 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 59 ราคา: 45,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-12 ธันวาคม 59 ราคา: 45,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 21-26 ธันวาคม 59 ราคา: 49,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 28 ธันวาคม-2 มกราคม/ 29 ธันวาคม-3 มกราคม/ 30 ธันวาคม-4 มกราคม 60 ราคา: 61,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ051685 TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA วัดอาซะกุซ่าคันนอน หอคอยโตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที  ศาลเจ้าฮาโกเน่ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ทะเลสาบปลาไหล ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า เกียวโต วัดคิโยมิซึ ปราสาททอง โอซาก้า ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ คันไซ โอนเซ็น (ONZEN) +ขาปูยักษ์ ร่วมสะสมไมล์กับStar Alliances 50 % (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: กรกฎาคม 59 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 43,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

lavenderTGJ2816112 หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิพิธภัณฑ์สาเกเมืองบิเอะ ฟูราโน่ โทมิตะ ฟาร์ม ซับโปโร โรงงานช็อกโกแลต เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ซัปโปโร DUTY FREE ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-7, 24-28 สิงหาคม 59 ราคา: 43,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ2816113 หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิพิธภัณฑ์สาเก เมืองบิเอะ ฟูราโน่ โทมิตะ ฟาร์ม ซับโปโร โรงงานช็อกโกแลต เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว- ซัปโปโร DUTY FREE ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่มีรถบัส และไม่มีหัวหน้าทัวร์ นำเทียว) เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 9-14, 19-24, 26-31 สิงหาคม 59 ราคา: 49,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0516170 SOUNKYO-BIEI-SAPPORO-OTARU หมู่บ้านราเม็ง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง ภูขาคุโรดาเกะ “ชมใบไม้เปลี่ยนสี” (ขึ้นกระเช้า) น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ โซอุนเคียว บิเอะ Blue Pond ซัปโปโร อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณ ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี “ถนนสายแป๊ะก๊วย” โรงงานช็อกโกแล็ต เมืองโอตารุ คลองโอตารุ ถนนซาไคมาจิ นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ซัปโปโร อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์+ONSEN

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-9 ตุลาคม 59 ราคา: 47,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-24 ตุลาคม 59 ราคา: 50,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

lavenderHongkong-AirlinesJ2816109 กรุงเทพฯ ฮ่องกง ชิโตเสะ ฮอกไกโด เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โรงงานช็อกโกแลต ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ DUTY FREE-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร DUTY FREE หมู่บ้านราเม็ง อาซาฮิกาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิออน มอลล์ เมืองบิเอะ ฟูราโน่ โทมิตะ ฟาร์ม ซับโปโร พิพิธภัณฑ์สาเก เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด

สายการบิน HONG KONG AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-9, 18-23, 25-30  สิงหาคม 59 ราคา: 36,900.-(ปรับราคา)

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-16 สิงหาคม 59 ราคา: 39,900.-(ปรับราคา)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ2816168 ชิโตเสะ หมู่บ้านราเมน อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ศาลเจ้าฮอกไกโด โรงงานช็อกโกแลต เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซับโปโร โนโบริเบทสิ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง มิตซุย เอ้าท์เล็ต ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-11, 14-18, 27-31 ตุลาคม 59 ราคา: 45,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-6, 9-13, 23-27 พฤศจิกายน 59 ราคา: 43,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ2816169 ชิโตเสะ หมู่บ้านราเมน อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ศาลเจ้าฮอกไกโด โรงงานช็อกโกแลต เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซับโปโร โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง มิตซุย เอ้าท์เล็ต อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-6, 4-9, 11-16, 25-30 ตุลาคม 59 ราคา: 49,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 18-23, 22-27 ตุลาคม 59 ราคา: 51,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-9, 11-16, 18-23, 25-30 พฤศจิกายน/ 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 59 ราคา: 45,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0516149 NOBORIBETSU-TOYA-OTARU-SAPPORO หมู่บ้านชนเผ่าไอนุ บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” ภูเขาไฟอุสึ (ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) ฟาร์มหมี ทะเลสาบโทยะ ลานสกี(ไม่รวมค่าเข้าและอุปกรณ์) เมืองโอตารุ คลลองโอตารุ ถนนซาไคมาจิ นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ซัปโปโร โรงงานช็อกโกแล็ต อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณ ช้อปปิ้ง JR Tower&ซึซึกิโนะ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) +อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยักษ์

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 21-25 ธันวาคม 59 ราคา: 62,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0516148 NOBORIBETSU-TOYA-OTARU-SAPPORO บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” นิกเซ่ มารีน พาร์ค ทะเลสาบโทยะ ลานสกี ซัปโปโร โรงงานช็อกโกแล็ต เมืองโอตารุ ยอดเขาเท็งกุ (นั่งกระเช้า) คลลองโอตารุ ถนนซาไคมาจิ นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ซัปโปโร ตลาดเช้า ศาลเจ้าฮอกไกโด อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณ ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) +อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยักษ์

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 8-13 ธันวาคม 59 ราคา: 65,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanHongkong-AirlinesJ2816139 กรุงเทพฯ ฮ่องกง ชิโตเสะ-โดเรม่อน สกายพาร์ค ฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะ โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง ไร่ผลไม้ (เต็มอิ่มกับการเก็บเชอร์รี่สดๆ จากไร่) เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ซัปโปโร โรงงานช็อกโกแลต ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ DUTY FREE เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด เมืองบิเอะ ฟูราโน่ โทมิตะ ฟาร์ม อิออน อาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สนามบินชินชิโตเสะ กรุงเทพฯ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

สายการบิน HONG KONG AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 15-20 กรกฎาคม 59 (ปิดกรุ๊ป) ราคา: 43,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ2816110 กรุงเทพฯ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ซัปโปโร โรงงานช็อกโกแลต ศาลเจ้าฮอกไกโด อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ DUTY FREE หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิพิธภัณฑ์สาเก น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ เมืองบิเอะ ฟูราโน่ โทมิตะ ฟาร์ม ซับโปโร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง:  กรกฎาคม 59 ราคา: 55,900.-(เต็มทุกกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0516128 ASAHIKAWA-BIEI-FURANO-OTARU-SAPPORO สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเม็ง น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ โซอุนเคียว บิเอะ Blue Pond สวนดอกไม้ชิคิไซ ฟุราโน่ ฟาร์มโทมิตะ โรงงานช็อกโกแล็ต เมืองโอตารุ คลลองโอตารุ ถนนซาไคมาจิ นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ ซัปโปโร(ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) ONSEN 1 คืน

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: กรกฎาคม 59 (เต็มทุกกรุ๊ป) ราคา: 48,900.-(ปรับลดราคา)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanjetstarJ2816123 ฟุกุโอกะ เบปปุ ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟูอิน บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ ซากะ ศาลเจ้ายูโทคุ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต นางาซากิ ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ นางาซากิ สวนสันติภาพ ฟุกุโอกะ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งย่านเทนจิน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด +ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

สายการบิน JETSTAR
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 27-31 กรกฎาคม/ 29 กรกฎาคม-2 สิงหาคม/ 5-9 สิงหาคม 59 ราคา: 19,900.- (ปรับลดราคาจาก 29,900.-)

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 19-23, 26-30 สิงหาคม 59 ราคา: 28,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-6, 9-13 กันยายน 59 ราคา: 27,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 23-27 กันยายน/ 30 กันยายน-4 ตุลาคม 59 ราคา: 28,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0516160 BEPPU-SAGA-FUKUOKA หมู่บ้านยูฟูอิน บ่อน้ำแร่นรก อาบทรายร้อน เบปปุ ซากะ ศาลเจ้ายูโทกุ อินะริ ภูเขาคากามิยามะ โรงเบียร์ อาซาฮี ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดโคเมียวเซ็นจิ ช้อปปิ้ง Tenji Mall & Canal City Mall ฟุกุโอกะ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) +บริการท่านเป็นพิเศษด้วย “บาบีคิว” สไตล์ชาวฮอกไกโดขนานแท้ “แบบเจงกิสข่าน”

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 23-27 พฤศจิกายน 59 ราคา: 46,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ2816164 FUKUOKA ฟุกุโอกะ เบปปุ ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟูอิน บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ ซากะ ศาลเจ้ายูโทคุ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต นางาซากิ ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ นางาซากิ สวนสันติภาพ ฟุกุโอกะ เก็บลูกพลับสดๆ จากไร่ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งย่านเทนจิน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-9, 12-16, 26-30 ตุลาคม 59 ราคา: 39,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-6, 9-13, 16-20, 24-27 พฤศจิกายน 59 ราคา: 39,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ0216124 ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน นางาซากิ สวนสันติภาพ พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะยามะ นั่งรถรางสู่สวนโกลฟเวอร์ & สะพานแว่นตาเมงาเนะบาชิ ช้อปปิ้งไชน่าทาวน์ นางาซากิ ซากะ ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ ปราสาทคาระสึ ช้อปปิ้งห้างอิออน พิเศษขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่น+ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 27-31 กรกฎาคม 59 ราคา: 29,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-14, 24-28 สิงหาคม 59 ราคา: 29,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 14-18, 21-25 กันยายน 59 ราคา: 29,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

Korea
TGJ2816165 FUKUOKA
ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ เบปปุ หมู่บ้านยูฟูอิน บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ ลานสกีเท็นซัน ซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ฟุคุโอกะ ฟรี ไร่สตรอเบอร์รี่ (หากอยู่ในช่วง) คะแนลซิตี้ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งเทนจิน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-11, 9-13, 14-18 ธันวาคม 59 ราคา: 39,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

Subcategories

ทัวร์โตเกียวราคาถูก Tokyo Tour เส้นทางยอดนิยม ของคนชอบช้อปปิ้ง แวะเที่ยวชิวๆที่ ภูเขาไฟฟูจิ ตามฤดูกาล พร้อมเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (สำหรับบางโปรแกรม) เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Tokyo

รายการทัวร์โตเกียว และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

ทัวร์โอซาก้าราคาถูก แบบเจาะลึก Kansai (แถบคันไซ) Osaka Tour แวะเที่ยวเมืองใกล้เคียง เกียวโต นารา สวนสนุก Universal Studio Japan และเส้นทางสายมรดกโลก ทาคายาม่า เที่ยวโอซาก้า Let's Go Osaka

รายการทัวร์โอซาก้า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า เกียวโต ฟูจิ ราคาถูก Japan Tour เส้นทางยอดฮิต ที่เที่ยวสุดคุ้ม แนะนำสำหรับลูกค้าที่เดินทางครั้งแรก เดินทางไม่ย้อนไปย้อนมา เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Japan

รายการทัวร์โตเกียว โอซาก้า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก Hokkaido Tour เที่ยวแบบคุ้มสุดๆ อาหารอร่อย ไกด์บริการดี เส้นทางครบ แบบจัดเต็ม ซับโปโร ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟุราโน่ ฮาโกดาเตะ อาราชิคาว่า รับจัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ด้วยทีมงานมืออาชีพ เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Hokkaido

รายการทัวร์ฮอกไกโด และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

ทัวร์ฟุกุโอกะราคาถูก Fukuoka Tour เยือนเกาะฟุกุโอกะ คิวชู Kyushu ทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น สงบร่มรื่น สถานที่เที่ยวสวยงาม Let's Go Fukuoka

รายการทัวร์ฟุกุโอกะ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้