fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN NIKKO SENDAI (TG) 6วัน 3คืน – J0519227

รหัสทัวร์ : J0519227
เดินทาง : Oct
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI
ราคาเริ่มต้น

฿ 43,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สะพานชินเคียว น้ำตกริวซู อาเคจิไดระ (นั่งกระเช้า) ชิโอบะระออนเซน ชิโอบะระ หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ ทะเลสาบโกะชิกิ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค ศาลเจ้าเมจิ
ช้อป : อิจิบันโจ ถนนโจเซ็นจิโดริ นาสุ เอ้าท์เลท ชินจูกุ ถนนกินโกะ ฮาราจูกุ
กิน : อาหารพื้นเมืองแบบญี่ปุ่น
พิเศษ : แช่ออนเซ็น 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

J0519227 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮาเนดะ  นิกโก้  สะพานชินเคียว  น้ำตกริวซู  อาเคจิไดระ (นั่งกระเช้า)  ชิโอบะระออนเซน ชิโอบะระ  หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ  ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ  เซนได  ช้อปปิ้งอิจิบันโจ ถนนโจเซ็นจิโดริ  ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท  อิบารากิ  สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค อิบารากิ  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ศาลเจ้าเมจิ  ถนนกินโกะ  ช้อปปิ้งฮาราจูกุ  สนามบินฮาเนดะ  แช่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม30-4 พ.ย. (รับ waiting list)43,900
ตุลาคม
30-4 พ.ย. (รับ waiting list)43,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.45 – 06.55 )
2 ฮาเนดะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู – อาเคจิไดระ (นั่งกระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน SHIOBARA ONSEN OR SIMILAR
3 ชิโอบะระ – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – เซนได – ช้อปปิ้งอิจิบันโจ ROUTE INN SENDAI OR SIMILAR
4 เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค IBARAKI HOTEL OR SIMILAR
5 อิบารากิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 )
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.45 – 06.55 )
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮาเนดะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู – อาเคจิไดระ (นั่งกระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน
 • โรงแรม
 • SHIOBARA ONSEN OR SIMILAR
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชิโอบะระ – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – เซนได – ช้อปปิ้งอิจิบันโจ
 • โรงแรม
 • ROUTE INN SENDAI OR SIMILAR
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค
 • โรงแรม
 • IBARAKI HOTEL OR SIMILAR
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิบารากิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 )
 • โรงแรม