fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN OSAKA KYOTO WAKAYAMA (TG) 5วัน 3คืน – J0519280

รหัสทัวร์ : J0519280
เดินทาง : Nov 19
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN OSAKA KYOTO WAKAYAMA อิสระ 1 วัน การบินไทย
ราคาเริ่มต้น

฿ 41,900 ฿ 39,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว)  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  โอซาก้า  อิสระช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ”  วาคายาม่า  ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) สถานีแมวเหมียว  โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
ช้อป : ย่านกิออน ตลาดคุโรชิโอะ ชินไซบาชิ เอออนพลาซ่า 

J0519280 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว)  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ช้อปปิ้งย่านกิออน  โอซาก้า  อิสระช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ”  วาคายาม่า  ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก)  ตลาดคุโรชิโอะ  สถานีแมวเหมียว  โอซาก้า  ชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน14-18 / 21-2541,90039,900
พฤศจิกายน
14-18 / 21-2541,90039,900

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งย่านกิออน – โอซาก้า OSAKA HOTEL OR KOBE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” OSAKA HOTEL OR KOBE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 โอซาก้า – วาคายาม่า – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – สถานีแมวเหมียว – โอซาก้า – ชินไซบาชิ OSAKA HOTEL OR KOBE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งย่านกิออน – โอซาก้า
 • โรงแรม
 • OSAKA HOTEL OR KOBE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ”
 • โรงแรม
 • OSAKA HOTEL OR KOBE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – วาคายาม่า – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – สถานีแมวเหมียว – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • OSAKA HOTEL OR KOBE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม