fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลสโก นาโกย่า อะเมซิ่งโครังเค] (XJ) 6วัน 3คืน (ZNGO07) – J2819240

รหัสทัวร์ : J2819240
เดินทาง : Nov
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนอิวายาโด วัดจัคโคอิน เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า หุบเขาโครังเค ศาลเจ้าโอสึคันนง ศาลเจ้าเฮอัน วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ช้อป : อิออน มอลล์ ถนนโอสึ ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ เอ็กซ์โป ซิตี้
กิน : บุฟเฟต์ชาบูหมู น้ำซุปต้นตำรับ
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค (หากอยู่ในช่วง)

J2819240 ทัวร์ญี่ปุ่น สวนอิวายาโด วัดจัคโคอิน เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค ศาลเจ้าโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอซาก้า ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)  พิเศษ…บุฟเฟต์ชาบูหมู น้ำซุปต้นตำรับ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน19-2425,999
29-4 ธ.ค.25,999
พฤศจิกายน
19-2425,999
29-4 ธ.ค.25,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินนาโกย่า - สวนอิวายาโด - วัดจัคโคอิน - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ HASHIMA DAILY หรือระดับเดียวกัน
4 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ SARASA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้
6 กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาโกย่า - สวนอิวายาโด - วัดจัคโคอิน - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม