Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ2817125 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต หมู่บ้านโบราณคายาบูกิโน ซาโตะ วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิอินาริ เกียวโตสเตชั่น อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้ ปราสาทโอซาก้า นารา วัดโทไดจิ ช้อปปิ้งชินไชบาชิ ริงกุ เอ้าท์เล็ต โอซาก้า (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 24-28 สิงหาคม 60 ราคา 14,999.-  
วันเดินทาง: 25-29 สิงหาคม 60 ราคา 15,999.-  
วันเดินทาง: 31 สิงหาคม-4 กันยายน 60
ราคา 19,999.-
วันเดินทาง: 
1-5 กันยายน 60 ราคา 19,999.-

วันเดินทาง: 7-11, 14-18, 21-25 กันยายน 60 ราคา 23,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น