Letago Travel & Tours

ทัวร์ต่างประเทศ ทั่วโลก อันดับ 1

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ5217198 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ เมืองเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคินคะคุจิ  หมู่บ้านนินจาอิงะ  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination  ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า  ทาคายาม่า  ซันมาชิซูจิ  เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า  ชิราคาวาโกะ เอ็กซ์โปซิตี้  เมืองโอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) FREE WIFI ON BUS

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 60 ราคา: 28,888.-

วันเดินทาง: 
4-8 ธันวาคม 60 ราคา: 27,888.-
วันเดินทาง: 
3-7, 19-23, 24-28 ธันวาคม 60 ราคา: 29,888.-
วันเดินทาง:
 2-6, 6-10, 10-14, 12-16, 14-18, 16-20, 18-22, 20-24, 22-26 ธันวาคม 60 ราคา: 28,888.-
วันเดินทาง:
27-31 ธันวาคม 60 ราคา: 35,888.-
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม 61 ราคา: 39,999.-

วันเดินทาง: 
6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30, 27-31 มกราคม / 28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ / 29 มกราคม-2 กุมภาพันธ์/ 30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์/ 31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 28,888.-
วันเดินทาง:
 4-8 มกราคม 61 ราคา: 29,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 9-13, 11-15, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 กุมภาพันธ์ / 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม/ 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 61 ราคา: 28,888.-
วันเดินทาง: 
10-14 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 29,888.-
วันเดินทาง:
27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 61 ราคา: 29,999.-

วันเดินทาง: 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 8-12, 10-14, 12-16, 14-18, 16-20 มีนาคม 61 ราคา: 28,888.-
วันเดินทาง:
7-11, 9-13, 11-15, 13-17, 15-19, 17-21, 19-23 มีนาคม 61 ราคา: 29,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น