Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanNok ScootJ5418267 ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana no sato  นาโกย่า ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ กิฟุ โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า ชินไชบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 7-11 ธันวาคม 61 ราคา: 29,900.- (ปรับลดจาก 31,900.-)
วันเดินทาง:
14-18, 21-25, 23-27 ธันวาคม 61 ราคา: 27,900.- (ปรับลดจาก 29,900.-)
วันเดินทาง: 28 ธันวาคม-1 มกราคม / 30 ธันวาคม-3 มกราคม 62 ราคา: 39,900.-

วันเดินทาง: 20-24 มกราคม 62 ราคา: 25,900.-
วันเดินทาง:
6-10, 13-17, 27-31 มกราคม 62 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง:
 11-15, 18-22, 25-29 มกราคม 62 ราคา: 27,900.-

วันเดินทาง: 3-7, 10-14, 24-28 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง:
1-5, 8-12, 22-26 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 27,900.-
วันเดินทาง:
15-19 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 30,900.-

วันเดินทาง: 3-7, 10-14  มีนาคม 62 ราคา: 28,900.-
วันเดินทาง:
1-5, 8-12, 17-21 มีนาคม 62 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
15-19 มีนาคม 62 ราคา: 30,900.-
วันเดินทาง:
22-26 มีนาคม 62 ราคา: 33,900.-
วันเดินทาง:
24-28 มีนาคม 62 ราคา: 32,900.-