Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai Lion AirJ5419158 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า  ช้องปิ้ง ซากาเอะ เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ปราสาททอง  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  อิออน มอลล์  อิสระเต็มวัน ในเมืองนาโกย่า ตามอัธยาศัย ปราสาทนาโกย่า  DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท  สนามบินนาโกย่า (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ นาเบะ   

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 21-24 เมษายน 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 17,999.- (ปรับลดจาก 19,999.-)