Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ2817139 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอไดบะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างฯ อิออน จัสโก้ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น + แช่ออนเซ็น
**เฉพาะราคาโปรโมชั่นเก็บค่าทิป 2,000 บาท/ ท่าน**

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 16-20 ธันวาคม 60 ราคา: 31,900.- (ปรับลดจาก 32,900.-)  
วันเดินทาง: 20-24 ธันวาคม 60
ราคา: 33,900.-
วันเดินทาง:
21-25, 22-26 ธันวาคม 60 ราคา: 25,999.- (ปรับลดจาก 37,900.-)  
วันเดินทาง:
 23-27 ธันวาคม 60 ราคา: 35,900.- (ปรับลดจาก 37,900.-)  
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม 61 ราคา: 35,999.- (ปรับลดจาก 49,900.-)  
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-2 มกราคม 61 ราคา: 39,999.- (ปรับลดจาก 49,900.-)  

วันเดินทาง: 30 ธันวาคม-3 มกราคม 61 ราคา: 49,900.-
วันเดินทาง: 31 ธันวาคม-4 มกราคม 61 ราคา: 31,999.- (ปรับลดจาก 49,900.-)  
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น