Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ2818110 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี  ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 7-11 เมษายน 61 ราคา: 35,999.-  
วันเดินทาง: 8-12, 9-13 เมษายน 61
ราคา: 31,999.- (ปรับลดจาก 35,999.-)