Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

๋JapanNok ScootJ5418138 ทัวร์ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  โตเกียว (นาริตะ)  วัดนาริตะ  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์  วัดอาสากุสะ  โตเกียว สกายทรี  นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 20-24 กรกฎาคม 61 ราคา: 19,888.-
วันเดินทาง: 
22-26 กรกฎาคม / 31 กรกฏาคม-4 สิงหาคม 61
ราคา: 18,888.-
วันเดินทาง: 28 กรกฏาคม-1 สิงหาคม / 29 กรกฏาคม-2 สิงหาคม 61 ราคา: 23,888.-

วันเดินทาง: 1-5, 3-7, 4-8, 9-13, 15-19, 16-20, 18-22, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 สิงหาคม 61 ราคา: 19,888.-
วันเดินทาง: 
5-9, 7-11, 8-12, 14-18, 19-23, 21-25, 26-30 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-1 กันยายน 61 ราคา: 18,888.-
วันเดินทาง:
6-10, 13-17, 20-24, 27-31 สิงหาคม 61 ราคา: 17,888.-
วันเดินทาง:
10-14 สิงหาคม 61 ราคา: 25,888.-
วันเดินทาง:
11-15, 12-16 สิงหาคม 61 ราคา: 23,888.-
วันเดินทาง:
29 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน / 31 สิงหาคม-4 กันยายน 61 ราคา: 20,888.-