Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ541966 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  ช้อปปิ้งตลาดอาเมโยโกะ  นาริตะ อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 มีนาคม / 29 มีนาคม-1 เมษายน / 30 มีนาคม-2 เมษายน / 31 มีนาคม-3 เมษายน 62 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 2-5, 9-12 เมษายน 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
7-10 เมษายน 62 ราคา: 23,999.-