พบ 34 แพ็คเกจ

ทัวร์โตเกียว ราคาถูก ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ Tokyo Tour เส้นทางยอดนิยม ของคนชอบช้อปปิ้ง แวะเที่ยวชิวๆที่ ภูเขาไฟฟูจิ ตามฤดูกาล พร้อมเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เที่ยวญี่ปุ่น Let’s Go Tokyo

รายการทัวร์โตเกียว และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2819262
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  กระเช้าคาจิ คาจิ  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซนจิ  น้ำตกเคง่อน
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน จัสโก้
กิน : ทานขาปูยักษ์ ไม่อั้น!
พิเศษ : อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ไม่อั้น

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ เล่นสกี อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม1-5 / 10-14 / 15-19 / 16-20 / 17-2124,999
2-6 / 8-12 / 9-13 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-2625,999
23-27 / 24-28 / 25-2927,999
3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-1129,999
31-4 ม.ค.31,999
26-30 / 27-31 / 28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 35,999
ธันวาคม
1-5 / 10-14 / 15-19 / 16-20 / 17-2124,999
2-6 / 8-12 / 9-13 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-2625,999
23-27 / 24-28 / 25-2927,999
3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-1129,999
31-4 ม.ค.31,999
26-30 / 27-31 / 28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 35,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2819263
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  สวนโชวะคะแนน  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  ศาลเจ้าโคมิตาเคะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร  นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซนจิ  น้ำตกเคง่อน
ช้อป : ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน จัสโก้
กิน : ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น!
พิเศษ : อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ ใบไม้เปลี่ยนสี

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-30 / 27-31 / 28-1 พ.ย. / 29-2 พ.ย. / 30-3 พ.ย. / 31-4 พ.ย.25,999
ตุลาคม
26-30 / 27-31 / 28-1 พ.ย. / 29-2 พ.ย. / 30-3 พ.ย. / 31-4 พ.ย.25,999
พฤศจิกายน3-7 / 10-14 / 11-15 / 17-21 / 18-22 / 24-2823,999
2-6 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-2724,999
พฤศจิกายน
3-7 / 10-14 / 11-15 / 17-21 / 18-22 / 24-2823,999
2-6 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-2724,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J282013
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  น้ำตกเคง่อน  ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอไดบะ  ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ
ช้อป : อิออน มอลล์
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ เล่นสกี ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว เล่นสกี ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน อิสระ 1 วัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม1-5 / 2-629,999
4-5 / 8-12 / 9-13 / 11-15 / 15-19 / 16-20 / 18-22 / 22-26 / 23-27 / 25-29 / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ.24,999
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-3123,999
มกราคม
1-5 / 2-629,999
4-5 / 8-12 / 9-13 / 11-15 / 15-19 / 16-20 / 18-22 / 22-26 / 23-27 / 25-29 / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ.24,999
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-3123,999
กุมภาพันธ์3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-2823,999
1-5 / 5-9 / 12-16 / 13-17 / 15-19 / 19-23 / 20-24 / 22-2624,999
6-10 / 8-1226,999
กุมภาพันธ์
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-2823,999
1-5 / 5-9 / 12-16 / 13-17 / 15-19 / 19-23 / 20-24 / 22-2624,999
6-10 / 8-1226,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : ๋๋J282011
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : โอชิโนะฮัคไค  กระเช้าคาจิ คาจิ ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
ช้อป : โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี
กิน : ทานขาปูยักษ์ ไม่อั้น!
พิเศษ : อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น!

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว เล่นสกี อิสระ 1 วัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม1-527,999
5-9 / 6-10 / 12-16 / 13-17 / 19-23 / 20-24 / 26-30 / 27-3122,999
2-6 / 3-7 / 4-8 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 28-1 ก.พ. / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ. / 31-4 ก.พ.23,999
มกราคม
1-527,999
5-9 / 6-10 / 12-16 / 13-17 / 19-23 / 20-24 / 26-30 / 27-3122,999
2-6 / 3-7 / 4-8 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 28-1 ก.พ. / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ. / 31-4 ก.พ.23,999
กุมภาพันธ์17-2121,999
2-6 / 3-7 / 9-13 / 10-14 / 16-20 / 23-27 / 24-2822,999
1-5 / 4-8 / 5-9 / 8-12 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 25-29 / 26-1 มี.ค. / 27-2 มี.ค. / 28-3 มี.ค. / 29-4 มี.ค.23,999
กุมภาพันธ์
17-2121,999
2-6 / 3-7 / 9-13 / 10-14 / 16-20 / 23-27 / 24-2822,999
1-5 / 4-8 / 5-9 / 8-12 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 25-29 / 26-1 มี.ค. / 27-2 มี.ค. / 28-3 มี.ค. / 29-4 มี.ค.23,999
มีนาคม1-5 / 2-6 / 8-12 / 9-13 / 15-19 / 16-2022,999
3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 17-21 / 18-22 / 19-2323,999
มีนาคม
1-5 / 2-6 / 8-12 / 9-13 / 15-19 / 16-2022,999
3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 17-21 / 18-22 / 19-2323,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2819202
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค
ช้อป : ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : ทานขาปูยักษ์
พิเศษ : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ 1 วัน + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ อิสระ 1 วัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน30-4 ต.ค.21,99919,999
กันยายน
30-4 ต.ค.21,99919,999
ตุลาคม1-522,99919,999
2-6 / 3-7 / 4-8 /23,99921,999
5-922,99921,999
6-10 / 14-18 22,999
9-1323,999
8-12 23,99922,999
10-14 / 12-1627,99925,999
13-1725,99924,999
16-20 / 17-21 / 20-24 / 21-25 / 24-28 / 25-2923,999
ตุลาคม
1-522,99919,999
2-6 / 3-7 / 4-8 /23,99921,999
5-922,99921,999
6-10 / 14-18 22,999
9-1323,999
8-12 23,99922,999
10-14 / 12-1627,99925,999
13-1725,99924,999
16-20 / 17-21 / 20-24 / 21-25 / 24-28 / 25-2923,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2819180
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิ คาจิ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ วัดอาซากุสะ
ช้อป : เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ ชิบูย่า โอไดบะ
กิน : บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2819192
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกเคง่อน
ช้อป : ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ อิออน
กิน : บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ นิกโก้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน30-4 ต.ค.24,99921,999
กันยายน
30-4 ต.ค.24,99921,999
ตุลาคม1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 25,99923,999
5-925,99922,999
6-10 / 7-11 / 8-12 / 11-15 / 15-19 / 20-2425,999
19-2326,999
ตุลาคม
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 25,99923,999
5-925,99922,999
6-10 / 7-11 / 8-12 / 11-15 / 15-19 / 20-2425,999
19-2326,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0519227
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานชินเคียว น้ำตกริวซู อาเคจิไดระ (นั่งกระเช้า) ชิโอบะระออนเซน ชิโอบะระ หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ ทะเลสาบโกะชิกิ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค ศาลเจ้าเมจิ
ช้อป : อิจิบันโจ ถนนโจเซ็นจิโดริ นาสุ เอ้าท์เลท ชินจูกุ ถนนกินโกะ ฮาราจูกุ
กิน : อาหารพื้นเมืองแบบญี่ปุ่น
พิเศษ : แช่ออนเซ็น 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม30-4 พ.ย.43,900
ตุลาคม
30-4 พ.ย.43,900

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2819213
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาซากุสะ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเดะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค
ช้อป : โกเทมบะเอ้าต์เล็ท ชินจูกุ อิออน จัสโก้
กิน : บุฟเฟ่ปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ ฟรีเดย์

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม 4-925,999
13-18 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 17-22 / 22-27 / 24-29 / 25-30 / 26-31 / 27-1 พ.ย./ 28-2 พ.ย. / 29-3 พ.ย. / 30-4 พ.ย. / 31-5 พ.ย.26,999
9-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 18-23 / 19-24 / 23-2828,999
ตุลาคม
4-925,999
13-18 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 17-22 / 22-27 / 24-29 / 25-30 / 26-31 / 27-1 พ.ย./ 28-2 พ.ย. / 29-3 พ.ย. / 30-4 พ.ย. / 31-5 พ.ย.26,999
9-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 18-23 / 19-24 / 23-2828,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2819245
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ลานสกีฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน วัดนาริตะ เทพีสันติภาพ
ช้อป : โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ โอไดบะ อิออน มอลล์
กิน : บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว อิสระ 1 วัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน30-5 ธ.ค.24,999
พฤศจิกายน
30-5 ธ.ค.24,999
ธันวาคม2-7 / 3-8 / 7-12 / 8-13 / 9-14 28,999
20-2528,999
6-1129,999
24-29 / 25-3030,999
26-3131,999
27-1 ม.ค.33,999
28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-3 ม.ค.35,999
ธันวาคม
2-7 / 3-8 / 7-12 / 8-13 / 9-14 28,999
20-2528,999
6-1129,999
24-29 / 25-3030,999
26-3131,999
27-1 ม.ค.33,999
28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-3 ม.ค.35,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2819237
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาซากุสะ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเดะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุโมงค์เมเปิ้ล ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ สวนโชวะคิแนน โอไดบะ กันดั้ม เทพีสันติภาพ
ช้อป : โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ อิออน
กิน : บุฟเฟ่ปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ ฟรีเดย์

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน3-8 / 4-9 / 10-15 / 11-16 / 17-22 / 18-23 25,999
1-6 / 2-7 / 5-10 / 6-11 / 7-12 / 8-13 / 9-14 / 12-17 / 13-18 / 15-20 / 16-21 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 26-1ธ.ค./ 27-2 ธ.ค. / 28-3 ธ.ค. / 29-4 ธ.ค.26,999
พฤศจิกายน
3-8 / 4-9 / 10-15 / 11-16 / 17-22 / 18-23 25,999
1-6 / 2-7 / 5-10 / 6-11 / 7-12 / 8-13 / 9-14 / 12-17 / 13-18 / 15-20 / 16-21 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 26-1ธ.ค./ 27-2 ธ.ค. / 28-3 ธ.ค. / 29-4 ธ.ค.26,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2819181
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ กระเช้าคาจิคาจิ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ วัดอาซากุ มหาวิทยาลัยโตเกียว
ช้อป : โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ ชิบูย่า โอไดบะ
กิน : บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม4-8 / 7-1132,999
ธันวาคม
4-8 / 7-1132,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2819238
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเดะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุโมงค์เมเปิ้ล วัดอาซากุสะ สวนโชวะคิแนน
ช้อป : โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อิออน ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ
กิน : บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน6-10 / 7-11 / 9-13 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 27-1 ธ.ค.24,999
1-5 / 2-6 / 8-12 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 28-2 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค. / 30-4 ธ.ค.25,999
พฤศจิกายน
6-10 / 7-11 / 9-13 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 27-1 ธ.ค.24,999
1-5 / 2-6 / 8-12 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 28-2 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค. / 30-4 ธ.ค.25,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2819244
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดนาริตะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ ลานสกีฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน วัดอาซากุสะ
ช้อป : เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ โอไดบะ
กิน : บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม11-15 / 15-19 / 18-2225,999
4-8 / 8-1226,999
12-16 / 13-17 / 14-1828,999
5-9 / 6-10 / 7-1129,999
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค.35,999
ธันวาคม
11-15 / 15-19 / 18-2225,999
4-8 / 8-1226,999
12-16 / 13-17 / 14-1828,999
5-9 / 6-10 / 7-1129,999
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค.35,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2819261
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : พระใหญ่คามาคุระ กระเช้าคาจิ คาจิ เทศกาลดูไฟทะเลสาบยามานากาโกะ ลานสกีฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมันจิ วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ
ช้อป : ตลาดปลาซึกิ ถนนนาคามิเซ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โอไดบะ
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : อาบน้ำแร่ธรรมชาติออนเซ็น 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น คามาคุระ ฟูจิ โตเกียว

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม19-2332,999
ธันวาคม
19-2332,999
มกราคม11-15 / 17-2132,999
มกราคม
11-15 / 17-2132,999
กุมภาพันธ์5-932,999
12-1631,999
กุมภาพันธ์
5-932,999
12-1631,999
มีนาคม4-831,999
12-1632,999
มีนาคม
4-831,999
12-1632,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J4519199
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หลวงพ่อโตคามาคุระ รถไฟสายเอโนะเดน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค วัดอาซากุสะ สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส)
ช้อป : โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชินจูกุ โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ อิออน
กิน : บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : แช่น้ำแร่ออนเซ็น 1 คืน+ Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิสระ 1 วัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-1639,900
ตุลาคม
11-1639,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J4519248
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หลวงพ่อโตคามาคุระ ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ สกี รีสอร์ท (ลานสกี) โอชิโนะ ฮัคไค โตเกียว เบย์ อควาไลน์ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village วัดอาซากุสะ ตลาดปลาซึกิจิ
ช้อป : โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชินจูกุ โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ อิออน
กิน : บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ 1 มื้อ + สตรอเบอรี่ ท่านละ 1 แพ็ค
พิเศษ : แช่น้ำแร่ออนเซ็น 1 คืน+ Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฤดูหนาว อิสระ 1 วัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม4-939,900
ธันวาคม
4-939,900

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J4519214
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) โอชิโนะ ฮัคไค นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ คาวากูจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โตเกียว เบย์ อควาไลน์ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village วัดอาซากุสะ
ช้อป : โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชินจูกุ ไดเวอร์ซิตี้ อิออน
กิน : บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : แช่น้ำแร่ออนเซ็น 1 คืน+ Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ฟรีเดย์ 1 วัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน15-20 / 20-2539,900
22-2741,900
พฤศจิกายน
15-20 / 20-2539,900
22-2741,900

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J4519198
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) ทะเลสาบโกะชิคินุมะ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ โตรกผาโทโน เฮทสึริ เส้นทางอิโระฮะซากะ นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ ศาลเจ้าเมจิ พระราชวังอิมพีเรียล วัดอาซากุสะ
ช้อป : มิตซุย เอ้าท์เล็ท ฮาราจุกุ ชินจูกุ ตลาดปลาซึกิจิ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ห้างอควาซิตี้ อิออนพลาซ่า
กิน : บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : แช่น้ำแร่ออนเซ็น 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO TOHOKU

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม18-2344,900
ตุลาคม
18-2344,900

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J4519259
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) หุบเขานารุโกะ ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ วัดชูซอนจิ วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ เลคไลน์ ทะเลสาบโกะชิคินุมะ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ โตรกผาโทโน เฮทสึริ นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ
ช้อป : ย่านอิจิบันโจ ซาโนะ เอาท์เล็ต ชินจูกุ
กิน : อาหารแบบญี่ปุ่น
พิเศษ : แช่ออนเซ็น 1 คืน / Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม18-2344,900
ตุลาคม
18-2344,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J4519215
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ย่านคาชิย่า โตรกผาโทโน เฮทสึริ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ เส้นทางอิโระฮะซากะ โอชิโนะ ฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โตเกียว เบย์ อควาไลน์ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village วัดอาซากุสะ
ช้อป : ซาโนะ เอาท์เล็ต ชินจูกุ ห้างไดเวอร์ซิตี้ อิออน
กิน : บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ 1มื้อ
พิเศษ : แช่น้ำแร่ออนเซ็น 1 คืน+ Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO FUJI

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน1-6 / 6-1139,900
พฤศจิกายน
1-6 / 6-1139,900

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5419139
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park  หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ  นาริตะ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  อิออน มอลล์
ช้อป : อิออน มอลล์
กิน : บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : อาบน้ำแร่ ออนเซ็น 1 คืน

ทัวร์โตเกียว ราคาถูก อิสระเต็มวัน1 วัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน19-2214,889
กันยายน
19-2214,889

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5419140
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาซากุสะ   โอชิโนะ ฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5
ช้อป : โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ท-  ชินจูกุ
กิน : พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU
พิเศษ : ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ราคาถูก มีฟรีเดย์ 1 วัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน14-1815,999
กันยายน
14-1815,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5419234
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานแขวนมิชิมะ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ -เมืองเก่าซาวาระ -ศาลเจ้าคาโทริ
ช้อป : โกเทมบะ เอาท์เล็ท- โอไดบะ -อิออน มอลล์
กิน : พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล /อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล -อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม31-04 พ.ย.22,989
ตุลาคม
31-04 พ.ย.22,989
พฤศจิกายน01-05 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 27-01 ธ.ค. / 28-02 ธ.ค. / 29-03 ธ.ค.22,989
09-1321,989
พฤศจิกายน
01-05 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 27-01 ธ.ค. / 28-02 ธ.ค. / 29-03 ธ.ค.22,989
09-1321,989

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5419208
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาสากุสะ กระเช้าคาจิคาจิ โอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ไซด์ พระยืนไดบุตสึ
ช้อป : ชินจุกุ ตลาดปลาสึกิจิ เอมิพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท โอไดบะ
กิน : เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : อาบน้ำแร่ ออนเซ็น +free!! miracle louge ที่สนามบิน 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ PREMIUM บิน Japan Airlines (บินเช้า)

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม09-13 / 23-2731,999
ตุลาคม
09-13 / 23-2731,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5419203
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ วัดนาริตะ
ช้อป : ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  อิออน นาริตะมอลล์  ดองกิโฮเตะ
กิน : พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

ทัวร์ญีุ่่น โตเกียว ฟูจิ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม01-0522,889
02-06 / 03-07 / 04-0819,999
08-12 / 09-13 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 26-30 / 27-31 / 28-01 พ.ย. / 29-02 พ.ย. / 30-03 พ.ย.23,889
10-14 / 11-1526,889
19-2325,889
23-2724,889
ตุลาคม
01-0522,889
02-06 / 03-07 / 04-0819,999
08-12 / 09-13 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 26-30 / 27-31 / 28-01 พ.ย. / 29-02 พ.ย. / 30-03 พ.ย.23,889
10-14 / 11-1526,889
19-2325,889
23-2724,889

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5419204
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ศาลเจ้าโทริอิ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค
ช้อป : โกเท็มบะเอาท์เล็ท ชินจุกุ ตลาดปลานาคามินาโตะ อิออนนาริตะมอลล์
กิน : พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง Yakiniku
พิเศษ : ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ (มีรถทุกวัน)

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม05-09 / 06-10 / 07-11 / 14-18 / 15-1923,889
08-12 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 24-28 / 25-2924,889
10-14 / 11-1528,889
19-2327,889
23-2725,889
ตุลาคม
05-09 / 06-10 / 07-11 / 14-18 / 15-1923,889
08-12 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 24-28 / 25-2924,889
10-14 / 11-1528,889
19-2327,889
23-2725,889

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5419233
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดอาซากุสะ  โอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว นิกโก้  ทะเลสาบซูเซ็นจิ  น้ำตกเคกอน  สะพานแดงชินเคียว  ศาลเจ้าโทโชกุ
ช้อป : ชินจุกุ โกเท็มบะเอาท์เล็ท อิออนนาริตะมอลล์
กิน : พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU
พิเศษ : อุโมงเมเปิ้ล ชมใบไม้เปลี่ยนสี /อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

ทัวร์นิกโก้ ญี่ปุ่น โตเกียว ชมใบไม้เปลี่ยนสี

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม09-1325,989
10-14 / 11-15 / 19-2327,989
20-24 / 24-28 / 25-29 / 29-02 พ.ย. / 30-03 พ.ย. / 31-04 พ.ย.24,989
26-30 / 27-31 / 28-01 พ.ย.23,989
ตุลาคม
09-1325,989
10-14 / 11-15 / 19-2327,989
20-24 / 24-28 / 25-29 / 29-02 พ.ย. / 30-03 พ.ย. / 31-04 พ.ย.24,989
26-30 / 27-31 / 28-01 พ.ย.23,989
พฤศจิกายน01-05 / 02-06 / 07-11 / 08-12 / 09-13 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 20-24 / 22-26 / 23-27 / 27-01 ธ.ค. / 28-02 ธ.ค. / 29-03 ธ.ค. / 30-04 ธ.ค.23,989
05-09 / 10-14 / 24-28 / 26-3022,989
พฤศจิกายน
01-05 / 02-06 / 07-11 / 08-12 / 09-13 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 20-24 / 22-26 / 23-27 / 27-01 ธ.ค. / 28-02 ธ.ค. / 29-03 ธ.ค. / 30-04 ธ.ค.23,989
05-09 / 10-14 / 24-28 / 26-3022,989

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5419209
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นิกโก้ ทะเลสาบซูเซ็นจิ น้ำตกเคกอน สะพานแดงชินเคียว ศาลเจ้าโทโชกุ วัดอาซากุสะ โอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ดูใบไม้เปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโตเกียว
ช้อป : อิออน นาริตะมอลล์ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท ชินจุกุ
กิน : พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : free!! miracle louge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น ที่ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ Nikko โตเกียว 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน26-30 / 27-01 ธ.ค. / 28-02 ธ.ค.31,999
พฤศจิกายน
26-30 / 27-01 ธ.ค. / 28-02 ธ.ค.31,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5419225
ระยะเวลา : 30

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานแขวนมิชิมะ กระเช้าคาจิ คาจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ นิกโก้ ทะเลสาบซูเซ็นจิ น้ำตกเคกอน สะพานแดงชินเคียว ศาลเจ้าโทโชกุ วัดนาริตะ
ช้อป : โกเทมบะเอ้าท์เลท โอไดบะ อิออน นาริตะมอลล์ Shisui Outlet
กิน : บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์  
พิเศษ : แช่น้ำแร่ออนเซ็น /นอนโตเกียว1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ Nikko โตเกียว LUXURY การบินไทน 5 วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม16-2038,900
ตุลาคม
16-2038,900
พฤศจิกายน01-05 / 06-10 / 27-01 ธ.ค.36,900
พฤศจิกายน
01-05 / 06-10 / 27-01 ธ.ค.36,900
ธันวาคม04-08 / 06-1039,900
ธันวาคม
04-08 / 06-1039,900

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0519260
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) โอชิโนะฮัคไค ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท วัดโคโตคุอิน มินาโตะ มิไร 21 อาคารโกดังอิฐแดง โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) วัดอาซะกุซ่า
ช้อป : ชินจูกุ มิตซุย เอาท์เล็ท
กิน : บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์แบบไม่อั้น 1 มื้อ
พิเศษ : ออนเซ็น 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ปีใหม่

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-3 ม.ค.62,900
ธันวาคม
29-3 ม.ค.62,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0519229
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ช้อปปิ้ง ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 โอชิโนะ ฮัคไค วัดอาซะกุซ่า สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค ศาลเจ้าเมจิ ถนนต้นแปะก๊วย
ช้อป : โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ชินจูกุ ฮาราจูกุ
กิน : บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์แบบไม่อั้น 1 มื้อ
พิเศษ : แช่ออนเซ็น 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิสระ 1 วัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน6-1141,90039,900
พฤศจิกายน
6-1141,90039,900

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0519230
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดชูซนจิ วัดโมสึจิ ล่องเรือครูซ ชมอ่าวมัตสึชิมะ ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ สะพานชินเคียว คินูกาว่า น้ำตกริวซู วัดคิตาอิน ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ ศาลเจ้าเมจิ ถนนต้นแปะก๊วย
ช้อป : ชินจูกุ ฮาราจูกุ มิตซุตเอาท์เล็ท
กิน : อาหารพื้นเมืองญี่ปุ่น
พิเศษ : แช่ออนเซ็น 1 คืน+ Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI TOKYO

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน14-1943,90041,900
พฤศจิกายน
14-1943,90041,900

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2819184
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
ช้อป : โกเทมบะเอ้าท์เล็ท ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : ขาปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

ฟูจิ โตเกียว ราคาถูก