KoreaAir Asia XK281963 ทัวร์เกาหลี  เมืองอาซาน ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ YANGJU NARI PARK ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน พลอยอเมทิส ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พระราชวังถ็อกซูกุง ถนนเลียบกำแพงหิน หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก HANEUL PARK ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติค โซลทาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 
6-10, 7-11 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
1-5, 5-9, 8-12, 14-18, 15-19 ตุลาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
2-6, 3-7, 4-8, 9-13, 12-16, 13-17, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.- 
วันเดินทาง: 25-29 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-