KoreaAir Asia XK541952 ทัวร์เกาหลี เมืองอินชอน  HYUNDAI PREMIUM OUTLET  คลองอาร่า  สะพานกระจกใสกิมโป  ย่าน HAENGGUNG-DONG  ป้อมฮวาซอง  ขึ้นบอลลูน FLYING SUWON (ไม่รวมค่าขึ้น) วัดวาวูจองซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เมืองโซล  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ทำกิมจิและใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ฮันบก มหาวิทยาลัยอีฮวา  ย่านอีแด   ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี   พระราชวังชางด็อกกุง  วัดโชเกชา  ย่านอินซาดง  ตึกซัมซีกิล  ดิวตี้ ฟรี  ย่านเมียงดง โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  ย่านฮงแด พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!  คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  ภูเขานัมซาน  หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์  ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างหมูเกาหลี

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 3-8, 4-9, 10-15, 11-16, 18-23 กรกฎาคม 62 ราคา: 11,999.-(ปรับลดจาก 15,999)
วันเดินทาง:
17-22 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
25-30, 26-31 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
16-21, 24-29 กรกฎาคม / 27 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 62 ราคา: 17,999.-

วันเดินทาง: 1-6, 6-11, 8-13, 14-19, 15-20, 21-26, 22-27 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-2 กันยายน / 29 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
7-12, 9-14 สิงหาคม 62 ราคา: 17,999.-