Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

KoreaAir Asia XK281726 ทัวร์เกาหลี นำท่านชม ONE MOUNT SNOW PARK ป้อมปราการฮวาชอง ถ้ำควังมยอง เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก สวนสนุก EVERLAND โสมเกาหลี คอสเมติค ชมหมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก ที่อนุรักษ์ความเป็นเกาหลีดั่งเดิมไว้ หอคอยโซลทาวเวอร์ ฮ็อตเกนามู พระราชวังชางด็อกกุง น้ำมันสน TRICK EYE & ICE MUSEUM ฮงอิก พลอยอะเมทิส DUTY FREE ตลาดเมียงดง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เต็มอิ่มกับ SEAFOOD BUFFET ขาปู ไม่อั้น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-8, 5-9, 6-10, 7-11 พฤษภาคม 60 ราคา: 18,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 27-31 พฤษภาคม / 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน / 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 60 ราคา: 14,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 12-16, 17-21, 18-22, 19-23, 24-28, 25-29, 26-30 พฤษภาคม / 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 60 ราคา: 15,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-5, 2-6, 7-11, 8-12, 9-13, 14-18, 15-19, 16-20, 21-25, 22-26, 23-27 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม / 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม / 30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 60 ราคา: 15,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 24-28, 25-29, 26-30 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 60 ราคา: 14,900.-

Download โปรแกรมทัวร์เกาหลี