fbpx

ทัวร์เกาหลี เกาหลี [เลสโก ฮิตซอรัค] (XJ) 6วัน 3คืน (ZICN27) – K281962

รหัสทัวร์ : K281962
เดินทาง : Oct
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวรเกาหลี autumn
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาะนามิ อุทยานซอรัคซาน วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ HANEUL PARK พระราชวังชางด็อกกุง EWHA WOMAN’S UNIVERSITY
ช้อป : ถนนฮงแด ตลาดเมียงดง HYUNDAI PREMIUM OUTLET
กิน : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ อุทยานซอรัคซาน (หากอยู่ในช่วง)

K281962 ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ อุทยานซอรัคซาน วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติก โซลทาวเวอร์ สวนดอกหญ้า HANEUL PARK ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน พระราชวังชางด็อกกุง ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอเมทิส EWHA WOMAN’S UNIVERSITY ถนนฮงแด HYUNDAI PREMIUM OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ…บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
2 เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – เกาะนามิ – อุทยานซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา LAKE OCEAN / I’ PARK CONDO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติก – โซลทาวเวอร์ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 สวนดอกหญ้า HANEUL PARK - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – EWHA WOMAN’S UNIVERSITY – ถนนฮงแด HYUNDAI PREMIUM OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน
6 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – เกาะนามิ – อุทยานซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา
 • โรงแรม
 • LAKE OCEAN / I’ PARK CONDO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติก – โซลทาวเวอร์
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนดอกหญ้า HANEUL PARK - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – EWHA WOMAN’S UNIVERSITY – ถนนฮงแด HYUNDAI PREMIUM OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
 • โรงแรม