fbpx

ทัวร์เกาหลี [เลสโก ฮิตงามออร่า] (XJ) 5วัน 3คืน (ZICN28) – K281963

รหัสทัวร์ : K281963
เดินทาง : Oct
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี autumn
ราคาเริ่มต้น

฿ 14,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ YANGJU NARI PARK พระราชวังถ็อกซูกุง ถนนเลียบกำแพงหิน หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก HANEUL PARKโซลทาวเวอร์
ช้อป : ตลาดเมียงดง
กิน : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสีถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย (หากอยู่ในช่วง)

K281963 ทัวร์เกาหลี  เมืองอาซาน ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ YANGJU NARI PARK ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน พลอยอเมทิส ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พระราชวังถ็อกซูกุง ถนนเลียบกำแพงหิน หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก HANEUL PARK ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติค โซลทาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ…บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
2 เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) –เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 YANGJU NARI PARK – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน - หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 HANEUL PARK - ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) –เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • YANGJU NARI PARK – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน - หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • HANEUL PARK - ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน
 • โรงแรม