fbpx

ทัวร์เกาหลี พาจู โซล เลสโก โรแมนติกเปลี่ยนสี (TW) 5วัน 3คืน (ZICN46) – K2819101

รหัสทัวร์ : K2819101
เดินทาง : Sep-Nov 19
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี
ราคาเริ่มต้น

฿ 16,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : พาราไดซ์ ซิตี้  สวนศิลปะ อันยาง  เทศกาลไฟ PAJU FIRST GARDEN สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ถนนฮงแด พระราชวังถ็อกซูกุง  ถนนเลียบกำแพงหิน  ตลาดโบราณทงอิน มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา  สวนป่ากรุงโซล SEOUL FOREST 
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กิน : เมนู พอร์คคาลบิ
พิเศษ : ใบไม้เปลี่ยนสี / เทศกาลไฟ PAJU FIRST GARDEN / สวนป่ากรุงโซล SEOUL FOREST

K2819101 ทัวร์เกาหลี สนามบินอินชอน พาราไดซ์ ซิตี้  สวนศิลปะ อันยาง  เทศกาลไฟ PAJU FIRST GARDEN สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  COSMETIC OUTLET  ศูนย์สมุนไพรโสม  ถนนฮงแด ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู  พระราชวังถ็อกซูกุง  ถนนเลียบกำแพงหิน  ตลาดโบราณทงอิน  ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง พลอยอเมทิส  มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา  สวนป่ากรุงโซล SEOUL FOREST  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ…เมนู พอร์คคาลบิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน12-1616,999
พฤศจิกายน
12-1616,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินอินชอน – พาราไดซ์ ซิตี้ – สวนศิลปะ อันยาง – เทศกาลไฟ PAJU FIRST GARDEN GRAND PALACE / INCHEON RIVERA VERIUM / CHOYANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC OUTLET – ศูนย์สมุนไพรโสม – ถนนฮงแด BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน – ตลาดโบราณทงอิน – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 พลอยอเมทิส – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – สวนป่ากรุงโซล SEOUL FOREST – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน – พาราไดซ์ ซิตี้ – สวนศิลปะ อันยาง – เทศกาลไฟ PAJU FIRST GARDEN
 • โรงแรม
 • GRAND PALACE / INCHEON RIVERA VERIUM / CHOYANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC OUTLET – ศูนย์สมุนไพรโสม – ถนนฮงแด
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน – ตลาดโบราณทงอิน – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พลอยอเมทิส – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – สวนป่ากรุงโซล SEOUL FOREST – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • โรงแรม